Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Økte tobakkspriser gir reduksjon i forbruk

Publisert Oppdatert


Til tross for handelslekkasje vil en prisøkning på tobakk redusere forbruket. Men grensehandelen halverer effekten av en avgiftsøkning, viser en SIRUS-rapport av Hans Olav Melberg.


Har du funnet en feil?

En økning av prisene reduserer salget av tobakk. Det er resultatet, selv om man tar høyde for grensehandel. Beregninger viser at 10 prosent prisøkning fører til ca 5 prosent nedgang i det totale forbruket av tobakk når man tar hensyn til grensehandel. Dersom man ser bort fra grensehandel, vil 10 prosent prisøkning føre til ca 10 prosent nedgang i tobakksforbruket.

Dette viser beregninger forsker Hans Olav Melberg har gjort for SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning. Til grunn for undersøkelsen ligger spørsmålene: Er pris et effektivt virkemiddel for å få ned tobakksforbruket? I hvor stor grad påvirker endringer i prisene forbruket av tobakk?

Konklusjonen er altså at de innenlandske prisene har en effekt på forbruket, selv om en økning av tobakksprisene i Norge virker svakere når man tar hensyn til grensehandelen. Disse resultatene holder seg også når man tar høyde for usikkerheten i beregningsmetodene.

Dataene i undersøkelsen er årlige observasjoner av priser, registrert innenlandsk salg, grensehandel og tax-free salg samt forbruk av sigaretter og rulletobakk i Norge fra 1985 til 2005. Beregningene er gjort med utgangspunkt i tre ulike statistiske modeller. Resultatene samsvarer relativt godt med resultatene fra tilsvarende undersøkelser i andre land.

Les SIRUS-skrift 1/2007: Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.