Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Nedgang i andelen hardcore-røykere

Publisert Oppdatert


Andelen hardcore-røykere – dvs. røykere som ikke har prøvd eller har planer om å slutte å røyke – har gått ned fra 30 til 23 prosent av det totale antall røykere i Norge fra 1996 til 2009. Dette viser en ny studie av SIRUS-forskerne Marianne Lund, Karl Erik Lund og Elisabeth Kvaavik.


Har du funnet en feil?

- Våre funn støtter ikke den såkalte herdingshypotesen, der man antar at de gjenværende røykerne består av en relativt høyere andel hardcore-røykere. Studien tyder derimot på at det stadig er færre røykere som ikke har forsøkt eller har planer om å slutte å røyke, sier Marianne Lund.

Om studien

Forskerne skiller mellom av-og-til-røykere, og to grupper av dagligrøykere. Gruppen av hardcore-røykere kjennetegnes ved at de ikke har intensjoner om å slutte å røyke, ikke har forsøkt å slutte det siste året og har tro på at de fortsatt røyker i framtiden.

Data ble hentet fra Statistisk sentralbyrås årlige tverrsnittsundersøkelse, som er et representativt utvalg av voksenbefolkningen. Det totale antallet røykere i utvalget var hvert år mellom 250 og 500. Studien er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Control.

Viktig kunnskap for forebygging

Studien viser at den relative andelen av hardcore-røykere i utvalget av alle røykere gikk ned fra 30 til 23 prosent i perioden 1996-2009. Denne nedgangen i hardcore-gruppen har skjedd til fordel for en tilsvarende økning blant dagligrøykere som ikke er motvillig til å slutte, mens andelen av-til-røykere har holdt seg stabilt. En modell som kontrollerte for kjønn, alder, utdanningsnivå og bruk av snus, viser den samme tendensen.

- Studien viser at de fleste av dagens dagligrøykere er potensielle sluttere som vil være mottakelige for forebyggingstiltak. Samtidig har vi en gruppe på 23 prosent av røykerne - dvs. ca 170 000 personer - som vil være vanskeligere å nå. Overfor denne gruppen er det nødvendig med videre analyser for å undersøke deres motstand mot å slutte å røyke, sier Marianne Lund.

Les studien Hardcore Smokers in Norway 1996–2009

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.