Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Motivasjon og konkrete planer viktig for røykeslutt

Publisert Oppdatert


En positiv holdning til røykeslutt, opplevd sosialt press for å slutte å røyke og opplevd mestring over røykeslutt, bidro sammen med erfaring med tidligere sluttforsøk tydelig til økt motivasjon for å slutte å røyke. Disse faktorene økte også sannsynligheten for faktisk røykeslutt fire måneder senere.


Har du funnet en feil?

Dette kommer fram i en studie av Velibor Bobo Kovač ved Universitetet i Agder og Jostein Rise og Inger Synnøve Moan ved SIRUS.

Konkrete planer viktig

– Hvis man i tillegg til motivasjon, hadde konkrete planer om når og hvordan man skal slutte, samt planer om hva man skulle gjøre i situasjoner der man blir fristet til å røyke, økte sannsynligheten ytterligere for at sluttforsøket ble vellykket, sier Velibor Bobo Kovač.

Resultatene viste også at jo sterkere vane røykingen var blitt, jo mindre sannsynlig var det at sluttforsøket lyktes.

Om studien

Data stammer fra en internettundersøkelse der man fulgte 939 dagligrøykere med en gjennomsnittsalder på 36 år over en firemånedersperiode i 2006–2007.

I studien er overgangen mellom intensjoner om å slutte å røyke og den faktiske slutteprosessen studert i lys av den psykologiske teorien om planlagt atferd. Studien er publisert i Journal of Applied Biobehavioral Research.

Velibor Bobo Kovac, Jostein Rise, Inger Synnøve Moan, (2010). From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process: The Case of Smoking Behavior in Light of the TPB doi: 10.1111/j.1751-9861.2010.00048.x  

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.