Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mindreårige kjøper tobakk selv

Publisert Oppdatert


Selv om aldersgrensen for kjøp av tobakk er 18 år, kjøper nær halvparten av ungdom fra 13 til 17 år sigarettene og snusen sin selv. Dette viser en spørreundersøkelse blant 17 000 norske skoleelever.


Har du funnet en feil?

Undersøkelsen ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i juli 2010. Tallene er aktuelle i forbindelse med Verdens Tobakksfrie dag 31. mai der temaet er salg av tobakk til unge.

- Bedre håndhevelse av aldersgrensen for kjøp av tobakk ser ut til å være en viktig strategi for å forebygge tobakksbruken blant ungdom. Myndighetene bør derfor vurdere virkemidler for bedre håndhevelse, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Hun står sammen med Willy Pedersen og Karl Erik Lund bak studien.

40 prosent av røykerne og 45 prosent av snusbrukerne sa at de som oftest kjøpte tobakken sin selv. Det å kjøpe selv er særlig utbredt blant de som røyker eller bruker snus daglig, gutter, eldre ungdom og ungdom som ser eldre ut enn jevnaldrende.

Om studien

I alt 17 253 elever i alderen 13-17 år deltok i denne spørreundersøkelsen i 2004. De besvarte spørsmål om tobakksbruk og i hvilken grad de selv kjøpte sigaretter og snus.

- Våre funn er i tråd med tidligere forskning på dette feltet. Studien viser at mindreåriges eget kjøp av tobakk synes å være like utbredt som ved forrige undersøkelse i 1999, sier Rossow.

Legeforeningen har foreslått å heve aldersgrensen for kjøp av tobakk til 20 år.

Referanse

Ingeborg Rossow, Willy Pedersen, Karl Erik Lund, (2010). Kjøp av tobakk blant mindreårige, Tidsskrift for Den norske legeforening, doi: 10.4045/tidsskr.09.0511

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.