Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Menn er røykeepidemiens store tapere

Publisert Oppdatert


Menn har røykt over 70 prosent av den samlede mengden sigaretter de siste 80 årene. Menns årlige forbruksvekst av sigaretter nådde en topp på midten av 70-tallet med 2,8 kg pr mann, mens kvinner nådde en topp rundt 1990 med 1,8 kg i snitt. Røykeepidemien er nå i sin historiske utløpsfase i Norge.


Har du funnet en feil?

– Menn har vært klart mest berørt av røykeepidemien. Det var først etter 1995 at like mange kvinner som menn ble røykere, og kvinners røyking toppet seg på et lavere nivå enn for menn, sier forskningsleder ved SIRUS Karl Erik Lund. Han har sammen med Marianne Lund og Anders Bryhni studert røykeepidemiens utbredelse i Norge. Resultatene publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Forbruk

De mannlige røykerne har i hele perioden røykt mer enn kvinnene. Til tross for at like mange kvinner som menn ble røykere etter 1995, gjorde røykeintensiteten blant menn at de fortsatte å bruke mer tobakk enn kvinner. I 1930 sto menn for ca 95 prosent av sigarettforbruket, mens de i de siste tiår har stått for ca 55 prosent av forbruket.

Hittil har menn vært mest rammet av sykdommer relatert til røyking. Dette vil jevne seg mer ut framover siden kvinnene har nærmet seg mennene i forbruk, men pga. forsinkelsen mellom røyking og sykdomsutbruddene vil menn fortsatt være tobakksepidemiens tapere i flere tiår.

Historisk parentes

– Mye tyder på at vi står foran en begynnende utløpsfase for røykeepidemien i Norge, sier Lund.

– Befolkningens høye kunnskapsnivå om helserisiko og et stigende normpress om røykfrihet gjør en renessanse for sigarettrøyking lite sannsynlig. Ettertiden vil trolig anse 100-års perioden med røyking etter at tobakksindustrien ble automatisert som en uheldig parentes i menneskenes forbrukshistorie, sier Lund.

Om studien

Det totale forbruket av tobakk i studien er beregnet ved å summere det registrerte og uregistrerte forbruket. Data er hentet fra Toll- og avgiftsdirektoratet og tobakksindustrien. Forbruksmengden for henholdsvis menn og kvinner er beregnet ut fra opplysninger om andel røykere og selvrapportert daglig konsum i lange tidsrekker av spørreundersøkelser.

Referanse

Karl Erik Lund, Marianne Lund, Anders Bryhni, (2009), Tobakksforbruket hos kvinner og menn 1927-2007, Tidsskrift for Den norske legeforening, doi: 10.4045/tidsskr.08.0248

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.