Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Menn bruker snus ved røykeslutt, kvinner bruker legemidler

Publisert Oppdatert


De fleste norske røykere har tidligere sluttet å røyke uten hjelpemidler. Ny forskning viser at menn i stadig større grad bruker snus ved røykeslutt.


Har du funnet en feil?

- Historisk sett har de fleste norske røykere sluttet uten hjelpemidler. Våre data tyder på at det har blitt stadig mer vanlig å slutte ved hjelp av snus blant menn. Økningen har skjedd gradvis de siste femti år. Rundt fire prosent av menn som sluttet å røyke for femti år siden brukte snus som hjelpemiddel. Blant de som har sluttet i løpet av det siste tiåret, har mer enn 20 prosent brukt snus for å slutte å røyke, sier Janne Scheffels. 

- Snus som hjelpemiddel ved røykeslutt er ikke like utbredt blant kvinner. Bare 2,5 prosent av kvinner slutter ved hjelp av snus, mens rundt 13 prosent av kvinnene i vår undersøkelse sier de brukte legemidler som nikotintyggegummi eller nikotinplaster forrige gang de prøvde å slutte, sier Scheffels.

Snus mer effektivt enn nikotinlegemidler

Studien viser også at menn under 45 år som sluttet å røyke med hjelp av snus hadde høyere sannsynlighet for å lykkes, sammenlignet med personer som ikke hadde brukt snus som hjelpemiddel. Nesten halvparten av alle menn under 45 år som hadde brukt snus da de sluttet, var fremdeles ikke-røykere på tidspunktet for undersøkelsen. Til sammenligning var bare hver fjerde som hadde brukt nikotinlegemidler fremdeles røykfri. Seks av ti som hadde kuttet røyken ved hjelp av snus fortsatte å bruke snus etter at de var blitt røykfrie.

- Resultatene i denne studien bekrefter funn fra tidligere undersøkelser som viser at snus kan være mer effektivt enn medisinske nikotinprodukter for røykeslutt. Til tross for at mange fortsetter med snus etter å ha kuttet røyken, er det rimelig å anta at tilgjengeligheten til snus kan ha hatt en positiv betydning for den generelle folkehelsen i Norge. Bruk av snus kan føre til en rekke alvorlige og mindre alvorlige helseskader, men systematiske kunnskapsoppsummeringer og registerbaserte prospektive undersøkelser har konkludert med at snus er langt mindre farlig enn røyking, sier SIRUS-forsker Janne Scheffels. 

Om studien

Fem befolkningsundersøkelser blant nordmenn i alderen 16-74 år ble slått sammen. Mer enn 6000 norske menn og kvinner svarte på spørsmål om nåværende og tidligere røyking og snusbruk. Forhenværende dagligrøykere og nåværende dagligrøykere som hadde prøvd å slutte minst en gang ble spurt om sluttemetode på siste slutteforsøk, og om hvor mange ganger de hadde prøvd å slutte. Forhenværende røykere ble også spurt om året de sluttet å røyke.

Lenke til artikkelen i fulltekst på nettstedet til Harm Reduction Journal


Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.