Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mange bruker snus for å slutte å røyke

Publisert Oppdatert


Snus ser ut til å ha betydning for å få norske røykere til å slutte å røyke. Andel forhenværende røykere er langt høyere blant personer som bruker eller har brukt snus enn blant personer uten brukserfaring med snus, viser en studie basert på syv datasett med over 10 000 røykere fra 2003 til 2008.


Har du funnet en feil?

Blant kombinasjonsbrukere av snus og sigaretter oppgir over halvparten at motivet med deres snusbruk er å slutte å røyke. Blant personer som bruker snus utgjør forhenværende røykere det største segmentet. Kun én av fire norske snusbrukere har begynt med snus uten først å ha røykt sigaretter.

- Resultatene indikerer at snus spiller en rolle ved røykeavvenning i Norge, til tross for at metoden ikke anbefales av norske helsemyndigheter. Våre funn er i tråd med tidligere svenske studier som også har vist at snusbruk er assosiert med røykeslutt, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS. Han står sammen med Janne Scheffels og Ann McNeill bak studien som er publisert i tidsskriftet Addiction.

Om studien

Forskerne har analysert syv datasett med til sammen 10 441 tidligere eller aktive røykere i Norge, samlet inn i perioden 2003–2008. I analysen ble bl.a. sluttrater for røyking sammenlignet hos personer med ulik erfaring med bruk av snus.

Sammenlignet med røykere uten brukserfaring med snus var slutteraten for røyking signifikant høyere blant daglig snusbrukere i seks av syv datasett, signifikant høyere blant forhenværende snusbrukere i to av fem datasett og signifikant lavere blant av og til-snusere i seks av syv datasett.

55,3 % av kombinasjonsbrukere som brukte snus daglig oppga total røykestopp som motiv for sitt snusbruk. Forhenværende røykere utgjorde det største segmentet i gruppen daglige snusbrukere i seks av syv datasett. I et datasett begrenset til aldersgruppen 16–20 år utgjorde aldri-røykere det største segmentet av snusbrukere.

Følger for folkehelsen

Bruk av snus kan føre til en rekke alvorlige og mindre alvorlige helseskader, men systematiske kunnskapsoppsummeringer og registerbaserte prospektive undersøkelser har konkludert med at snus er langt mindre farlig enn røyking.

- Dersom snus kommer i stedet for - og i mindre grad i tillegg til - sigarettrøyking, vil dette ha positive konsekvenser i et folkehelseperspektiv, sier Lund.

Den største økningen i snusbruk de siste årene har imidlertid forekommet blant ungdom. Blant unge blir ikke snus tatt i bruk som sluttemetode i samme grad som hos eldre etablerte røykere. Nærmere halvparten av de unge snusbrukerne har ikke røykt tidligere.

Les den vitenskapelige artikkelen: Lund, Karl Erik; Janne Scheffels & Ann McNeill, The association between use of snus and quit rates for smoking

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.