Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Kvinnelige studenter snuser mer

Kvinnelige studenter bruker oftere snus enn andre kvinner på samme alder. Snusbruken blant unge menn er derimot lik i begge grupper.

- Snusepidemien synes å være i en tidlig spredningsfase blant kvinner, men kan ha nådd toppen hos menn, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS.

Lund står sammen med Ellen Marie Tefre ved Studentsamskipnaden i Oslo og Arvid Amundsen og Sturla Norlund ved SIRUS bak en studie blant 1655 studenter ved Universitetet i Oslo. Studien er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kvinner og snus

Andelen snusbrukere var om lag tre ganger høyere blant kvinnelige studenter enn hos ikke-studenter: 12 prosent mot 3,8 prosent. Blant menn var derimot snusbruken nesten lik i begge grupper: 28 prosent blant studentene mot 33 prosent ellers.

- Dette tyder på at snus er i ferd med å spre seg blant kvinner. Blant menn kan likheten bety at snusepidemien allerede har nådd sin topp, sier Lund.

Færre dagligrøykere

Antallet dagligrøykere er tydelig lavere blant studenter i forhold til andre i samme aldersgruppe. For både menn og kvinner lå andelen på rundt 10 prosent for studentene og rundt 27 prosent for ikke-studenter.

Forhenværende røykere

Raten for å slutte å røyke var høyere blant studenter som brukte eller hadde brukt snus enn hos studenter som aldri hadde brukt snus.

- Det høye innslag av forhenværende røykere blant snusbrukerne kan bety at snus kan gi mindre røyking i en befolkningsgruppe, sier Lund.

Medisinerstudenter snuser

Medisinstudenter bruker snus i minst like høy grad som andre studenter, mens røyking er minst utbredt blant studenter ved det medisinske og det naturvitenskapelige fakultetet.

Studenter i forkant

Lund legger vekt på betydningen av å studere studenters tobakksvaner:

- Studenter er tidlig ute med nye vaner og kan fungere som barometer på forbruksstrømninger. De er også effektive i å lære bort nye vaner. Det betyr at forbruksendringer blant studenter sannsynligvis vil spre seg til andre grupper, sier Lund.

Referanse

Lund KE, Tefre EM, Amundsen A, Nordlund SB (2008). Røyking, bruk av snus og annen risikoatferd blant studenter. Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.