Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Ingen tydelig sammenheng mellom passiv røyking og psykiske plager

Publisert Oppdatert


En ny studie finner ingen tydelig sammenheng mellom objektivt målt passiv røyking og svekket mental helse. Funnene skiller seg fra funn fra enkelte tidligere studier, og dette skaper usikkerhet om sammenhengen mellom passiv røyking og mental helse.


Har du funnet en feil?

Studien, hvor SIRUS-forsker Elisabeth Kvaavik har deltatt, undersøkte sammenhengen mellom objektivt målt passiv røyking og mental helse.

– Vi fant ingen tydelig sammenheng mellom cotinin-nivå (et mål på mengde nikotin i kroppen) og psykiske plager blant røykere eller passive røykere, forteller Kvaavik.

– Vi fant en sammenheng mellom utåndet karbonmonoksid (et mål på røyking) og psykiske plager blant røykere, men ikke blant passive røykere. I en analyse av sammenhengen mellom psykiske plager og selv-rapportert røyking eller selv-rapportert passiv røyking, hadde røykere en økt risiko for slike plager, mens passive røykere og ikke-røykere ikke hadde det, sier hun.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at der ikke er en sammenheng mellom passiv røyking og psykiske plager, men at det kan være en sammenheng mellom aktiv røyking og slike plager. Dette betyr likevel ikke at vi med sikkerhet kan slå fast at det er en årsakssammenheng mellom røyking og psykiske plager fordi røykingen var selvrapportert og fordi det kan være andre faktorer som kan forklare sammenhengen.

Om metoden

Karbonmonoksid (CO) under utånding og cotinin-nivåer i spytt ble målt ved å bruke data fra UK Health and Lifestyle Survey (HALS), en stor, britisk, befolkningsbasert, prospektiv kohort-undersøkelse. Mental helse ble kartlagt ved å bruke et spørreskjema med 30 spørsmål (en versjon av General Health Questionnaire (GHQ)).

Hele artikkelen kan leses online i tidsskriftet European Psychiatry 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.