Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Hvorfor røyker noen innvandrere mye mens andre røyker lite?

Publisert Oppdatert


Blant mannlige innvandrere fra Tyrkia røykte 56 prosent i 2002. På samme tid røykte så godt som ingen kvinnelige innvandrere fra Sri Lanka. Den store variasjonen skyldes sannsynligvis sterke, vedvarende sosiale normer.


Har du funnet en feil?

SIRUS-stipendiat Tord Finne Vedøy har undersøkt om det er sammenheng mellom innvandreres utdanningsnivå og om de røyker eller ikke. Deretter har han sammenlignet dette mønsteret med måten sigarettrøyking spredde seg på i Europa og Nord-Amerika på 1900-tallet. Studien hans er nå publisert i tidsskriftet Ethnicity & Health.

– Tidligere forskning har vist at sigarettrøyking i Europa spredde seg på en måte som lignet en epidemi. Epidemien begynte på starten av 1900-tallet ved at folk med lang utdanning begynte å røyke sigaretter. Epidemien gikk gradvis over i perioden 19602000. Da gikk antallet sigarettrøykere nedover, særlig blant folk med lang utdanning, forteller Vedøy.

Epidemimønsteret passer bare delvis

– Jeg har undersøkt om det samme epidemimønsteret finnes blant innvandrergrupper i Norge. Det jeg finner, er at mønsteret passer for noen innvandrergrupper, men ikke alle. For eksempel passer spredningsmønsteret i stor grad for mannlige innvandrere fra Tyrkia, Iran og Vietnam. I disse gruppene røyker de med lang utdanning i mindre grad enn de med kort utdanning, sier Vedøy.

– Men blant tyrkiske og iranske kvinner er sannsynligheten for å finne røykere høyere blant de med lang utdanning enn de med kort utdanning. Det er helt omvendt av normalen for sigarettrøyking blant vestlige kvinner i dag, forteller han.

–Det betyr enten at røyking blant disse innvandrerne ikke sprer seg på samme måte som det har gjort i vesten, for eksempel på grunn av sosiale normer, eller at kvinnene faktisk er helt i startfasen av «sin» røykeepidemi, sier Vedøy.

Tiltak bør rettes mot utvalgte grupper

– Dette er første gangen det forskes på sammenhengen mellom utdanning og røyking blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Derfor er det vanskelig å si noe om årsaken til hvem som røyker eller ikke, og hvordan utviklingen vil være. Det som er sikkert, er at antall røykere varierer mye avhengig av hvilket land man kommer fra, og om man er kvinne eller mann. Dermed bør tiltak for å få innvandrere til å slutte å røyke skreddersys hver enkelt gruppe og ta hensyn til kjønn.

Les hele artikkelen i tidsskriftet Ethnicity & Health

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.