Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hvordan få igjen troen på at røykeslutt er mulig?

Publisert Oppdatert


Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd. Motivasjonen fremmes ytterligere ved å styrke de moralske normene for ikke å røyke og øke identifikasjonen med ikke-røykere.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer Magnhild Høie ved Universitetet i Agder og Inger Synnøve Moan og Jostein Rise ved SIRUS i en studie av motivasjon for røykeslutt. Studien er publisert i tidsskriftet Addiction Research and Theory.

Grunnlag for studien Studien har tatt utgangspunkt i at motivasjonen for å slutte å røyke kan forklares ved hjelp av den psykologiske teorien om planlagt atferd (TPB). I følge denne teorien er motivasjon avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva hun/han tror at omgivelsene forventer og opplevd kontroll over egen atferd.

I tillegg til disse kriteriene i teorien ble det antatt at selvidentitet som røyker, identifisering med gruppen av ikke-røykere, moralske normer og tidligere sluttforsøk ville forklare motivasjonen til å slutte å røyke.

Data ble innhentet blant 357 dagligrøykende studenter med en gjennomsnittsalder på 24 år.

Røykere som tidligere har forsøkt å slutte Resultatene viser at denne utvidede TPB-modellen bare er egnet til å forklare motivasjonen til røykeslutt blant røykere med erfaringer fra tidligere sluttforsøk. Den kan ikke fortelle oss noe om hva som motiverer røykere til å slutte hvis de ikke tidligere har forsøkt å slutte å røyke.

– Studien kan angi retning for tiltak som retter seg mot røykere som tidligere har forsøkt å slutte. Slike tiltak bør knyttes opp mot konsekvenser av å slutte og opplevd kontroll over røykeslutt. Å skape sterkere identifikasjon med gruppen av ikke-røykere og deres normer er også viktig, sier Magnhild Høie.

Referanse

Høie, Magnhild ; Inger Synnøve Moan & Jostein Rise, An extended version of the theory of planned behaviour 
(Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)