Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Holdninger til røykeloven styrer synet på om den førte til tap

Publisert Oppdatert


Ansattes oppfatninger om de økonomiske konsekvensene av forbudet mot røyking innendørs på serveringssteder er påvirket av holdningene deres til lovforbudet. De som var negative til røykeloven på forhånd, mener oftere at loven har betydd færre gjester og lavere omsetning, mens de som var positive, sjeldnere sier dette.


Har du funnet en feil?

- Studien viser at det er en klar sammenheng mellom hva de ansatte mener at røykeloven betyr for omsetningen og deres holdninger til loven før den kom. Rapportering fra ansatte bør derfor ikke brukes som et mål på hvilken økonomisk effekt forbudet har hatt, sier SIRUS-forsker Ingeborg Lund. Hun står sammen med forskningsleder Karl Erik Lund bak studien som er publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Salgstall versus ansattes oppfatninger

Salgstall har vist at det norske forbudet mot røyking inne på serveringssteder, som ble iverksatt i juni 2004, ikke har påvirket bransjen negativt.

Flertallet av de ansatte i bransjen er imidlertid av en annen oppfatning. 56, 4 % av dem mente at røykeforbudet hadde ført til en stor reduksjon (28, 2 %) eller noe reduksjon (28, 2 %) i antall kunder. Etter å ha justert for demografiske og røykerelaterte variabler, viste resultatene at en negativ innstilling til røykeforbudet fra før det inntrådte, innvirket signifikant på sannsynligheten for å rapportere en negativ økonomisk konsekvens av røykeforbudet etter at forbudet hadde trådt i kraft.

Om studien

I studien har et tilfeldig utvalg av 516 ansatte ved skjenkesteder rapportert om sin holdning til forbudet mot innendørs røyking kort tid før det trådte i kraft. Ett år senere uttrykte de samme respondentene sin oppfatning om endringene i kundetilstrømningen ved deres arbeidsplass.

Les hele artikkelen "Post-ban self-reports on economic impact of smoke-free bars and restaurants are biased by pre-ban attitudes"

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.