Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Flere vil slutte å røyke dersom feiloppfatningene om snus blir korrigert

Publisert Oppdatert

Colourbox
Colourbox

En rekke studier viser at mange røykere feilaktig tror at snus medfører like stor helserisiko som sigaretter. Hva vil skje dersom helsemyndighetene ønsket å korrigere misoppfatningene? En ny studie fra Karl Erik Lund ved SIRUS tyder på at korrekt oppfatning av risikoforholdet mellom røyking og snusbruk øker sannsynligheten for overgang fra sigaretter til snus.


Har du funnet en feil?

– En undersøkelse av ca 2500 mannlige røykere og forhenværende røykere i alderen 20-50 år, bekreftet at mange fortsatt har uriktige oppfatninger av risikoforholdet mellom snus og sigaretter. Hos de som hadde korrekt oppfatning økte sannsynligheten for overgang fra sigaretter til snus, sier SIRUS-forsker Karl Erik Lund.

Studien viste også at røykere som mente at snusbruk var mye mindre skadelig enn røyking, hadde større vilje for å bruke snus i framtidige slutteforsøk.

Stabile feiloppfatninger om snus

– Medienes omtale av farene ved snusbruk har lenge vært inkonsistent. Feiloppfatningene om snus har vært stabile og er observert hos bl.a. ungdom, røykere og allmennleger, sier Lund.

Misoppfatningen kan resultere i at røykere som ikke kan eller vil slutte med nikotin, ikke motiveres for en overgang til et skadereduserende alternativ. De kan derfor bli værende i sine livsfarlige røykevaner. Norske helsemyndigheter sender ikke ut informasjon der farene ved snusbruk systematisk sammenliknes med farene ved røyking – kanskje av frykt for at ungdom vil kunne tolke et slikt budskap som at snus er ufarlig?

Snus vesentlig mindre farlig enn røyk

Systematiske kunnskapsoppsummeringer har konkludert med at snus er vesentlig mindre farlig enn å røyke. Snustypene på det norske markedet er ikke risikofrie, men de fører verken til kols, lungekreft eller munnhulekreft, og har sannsynligvis meget lav – om noen – sammenheng med utvikling av hjerte-karsykdommer. Snus kan resultere i nikotinavhengighet, og er satt i sammenheng med kreft i bukspyttkjertel og spiserør uten at resultatene her er entydige. Snus gir ingen unike følgeskader som man ikke også risikerer ved røyking, og for felles sykdommer er risikoen ved snusbruk som regel langt lavere.

Hvor stor skadereduksjon som en røyker kan oppnå ved overgang til snus er vanskelig å beregne eksakt og vil avhenge av type sykdom. Fra autoritativt medisinsk hold antydes det at snus har et skadepotensial som er minst 90 prosent lavere enn sigaretter.

Stor betydning for nedgangen i røyking i Norge

Snus er den mest benyttede sluttemetode for røyking i Norge etter uassisterte forsøk. Med bedre effekt enn nikotinlegemidlene - som brukes av langt færre - har snus derfor hatt stor betydning for nedgangen i røyking både i Norge og Sverige.

– Korreksjon av misoppfatninger om risikoforholdet mellom snus og sigaretter vil Ikke bare være i tråd med røykernes rett på presis informasjon. Et slikt budskap fra helsevesenet vil trolig også kunne kanalisere flere fra en livsfarlig atferd til et skadereduserende alternativ. Fortsatt tilbakeholdelse av informasjon om de store risikoforskjellene mellom snus og sigaretter kan i verste fall redusere helsemyndighetenes troverdighet, frykter Karl Erik Lund.

Lenke til artikkelen i fulltekst på nettstedet til Nicotine & tobacco research


Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.