Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Faktorer som medvirker til at man starter eller slutter med tobakk

Publisert Oppdatert

I sin doktorgradsavhandling har Liv Grøtvedt, seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet, studert ungdommers sosiale profil for bruk av snus og røyk, overganger mellom snusbruk og røyking fra 16 til 19 år, samt grunner til røykeslutt hos voksne.

I sin doktorgradsavhandling har Liv Grøtvedt, seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet, studert ungdommers sosiale profil for bruk av snus og røyk, overganger mellom snusbruk og røyking fra 16 til 19 år, samt grunner til røykeslutt hos voksne.


Illustrasjonbilde. Foto: Colourbox.comResultater fra doktorgradsavhandlingen viser blant annet at gutter som brukte snus som 16-åringer hadde økt risiko for kombinasjonsbruk av røyk og snus som 19-åringer, sammenlignet med dem som ikke brukte noen form for tobakk da de var 16.

- Vi fant ingen økt risiko for overganger fra bare snus ved 16 års alder til bare røyk ved 19 års alder, men gutter som var snusbrukere som 16-åringer hadde forhøyet risiko for å være kombinasjonsbrukere av snus daglig og røyk av og til som 19-åringer. De som brukte tobakk i 10. klasse hadde generelt høy sannsynlighet for fortsatt bruk av tobakk som unge voksne, sier Liv Grøtvedt.

Tobakksbruk var vanligere blant ungdom med planer om yrkesfaglig studieretning og blant dem med skilte foreldre. Av og til-røyking og snusbruk viste lignende, men svakere sammenheng med disse forholdene enn dagligrøyking og kombinasjonsbruk. Ungdom som oppga dårlig familieøkonomi røykte mer enn de med god familieøkonomi.

Menn og kvinner har ulike motiver for røykekutt

De fleste som sluttet å røyke var godt voksne, friske og helsebevisste, og hadde sluttet for å bli sunnere. Andre sluttet på grunn av egen sykdom eller for å spare penger. Helse var viktigste sluttegrunn. En annen viktig sluttegrunn var ”jeg mislikte avhengigheten”. Ellers sluttet menn å røyke for å komme i bedre fysisk form. Kvinner sluttet oftere av hensyn til barna.

Flere av sluttegrunnene, som avhengighet og økonomiske hensyn, vil være overførbare også for dem som vil slutte med snus.

Resultatene i avhandlingen kom fram ved å studere resultatene fra to store helseundersøkelser og en oppfølgingsundersøkelse.

Avhandlingen gir kunnskap av betydning for arbeidet med forebygging og tobakksavvenning i den norske befolkningen.