Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Både stilig og stigmatiserende å røyke

Publisert Oppdatert


Det å røyke oppfattes svært motsetningsfullt blant røykere selv. Å begynne å røyke beskrives tradisjonelt som kult, tøft eller opposisjonelt. I et mer tobakksnegativt sosialt klima handler røykeridentitet både om motstand og om forhandlinger, ifølge en studie av SIRUS-forsker Janne Scheffels.


Har du funnet en feil?

Hun har studert hvordan unge røykere beskriver og begrunner egen røyking i en sosial og kulturell sammenheng. Analysen fokuserer på hvordan røyking får betydning for opplevelse og utforming av identitet.

Røykeidentitet

Studien er basert på dybdeintervjuer med 21 røykere mellom 18 og 23 år og er publisert i European Journal of Cultural Studies.

I intervjuene ble det å begynne å røyke knyttet til individualitet, opposisjon og tøffhet.

– De unge røykerne snakket også om røyking som trøst, avslapning og avkobling. Disse fortellingene stemmer overens med hva røyking tradisjonelt har betydd, sier Janne Scheffels.

Røyking i et tobakksnegativt klima

Samtidig oppstår nye fortellinger i et mer tobakksnegativt sosialt klima. I disse handler røykeridentiteten både om å yte motstand og forhandle med samfunnet rundt.

– Å røyke i kontrollerte former – bare av og til, og på bestemte måter – blir gjort til noe annet og mer akseptabelt enn røyking generelt. Dette kan ses på som måte å skape en røykeridentitet som ikke handler om å være avhengig eller sosialt marginalisert, sier Scheffels.

Studien ser på røyking som en handling med sentral betydning i ungdoms hverdagsliv. Samtidig peker analysen på at den meningen røyking har, er skapt innenfor bestemte sosiale og kulturelle rammer, og kan endres.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Janne Scheffels, (2009). Stigma, or sort of cool? Young adult’s accounts of smoking and identity.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.