Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Å begynne med snus endrer i liten grad oppfatninger om røyking

Publisert Oppdatert


Ungdomsgutter som begynner å snuse endrer i liten grad sine oppfatninger om røyking i en retning som kan føre til at de begynner å røyke.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer SIRUS etter å ha spurt norske gutter om bruk av snus og røyking. 900 norske gutter mellom 15 og 18 år ble i 2006 og 2007 spurt om sine forventninger til røyking og oppfatninger om den typiske røykeren. De ble også spurt om de brukte snus, røykte eller ikke.

– De som begynte å snuse i denne perioden svarer at de i liten grad endret oppfatninger om røyking, sier stipendiat ved SIRUS, Elisabeth Larsen.

– De som begynte å snuse i løpet av perioden viste endringer i forventinger om at røyking kan redusere negative følelser, som for eksempel stress. En slik endring kan påvirke til oppstart av røyking. Imidlertid var alle andre oppfatninger stabile, sier Larsen.

– Blant de som brukte snus i hele perioden var det heller ingen endringer. Hverken i positiv eller negativ retning, sier Larsen

Om studien Guttenes oppfatninger ble målt med måleverktøy spesielt utviklet for å måle sannsynlighet for at man begynner å røyke (se studiens tabell I, side 4).

Guttene ble så delt i fire grupper

  • de som snuste da undersøkelsen begynte
  • de som røykte da undersøkelsen begynte
  • de som begynte å snuse i undersøkelsesperioden
  • de som verken røykte eller snuste i undersøkelsesperioden

Gruppen som begynte å snuse i undersøkelsesperioden rapporterte høyere forventninger til at røyking vil kunne redusere negative følelser (å være lei seg, stresset, m.m.) etter at de hadde begynt med snus. Men de andre oppfatningene deres (for eksempel om sigaretter smaker godt, om man blir mer populær, attraktiv, tynnere eller mer sosial) holdt seg stabile.

Teorien om at et rusmiddel leder til et annet Teorien om at bruk av et rusmiddel (snus) leder til bruken av et annet (røyk), kommer fra forskning om mønster i rekkefølger av rusbruk. Teorien anfører at bruken av et rusmiddel øker risikoen for at man begynner å bruke et annet, farligere rusmiddel.

En måte å undersøke om det kan være en slik årsakssammenheng mellom snus og røyk, er å undersøke mulige mekanismer som kan forklare en eventuell sammenheng. En forventet mekanisme er at snusbruken først endrer personens oppfatninger om røyking i en positiv retning. Endringen kan så føre til at man på et senere tidspunkt begynner å røyke.

- I denne studien ønsket vi å undersøke om det var slik at ungdommers oppfatninger om røyking endret seg i positiv retning etter at de begynte å snuse. Med ett unntak fant vi at så ikke var tilfelle. Ungdomsgutter som begynner å snuse endrer i liten grad sine oppfatninger om røyking i en retning som kan føre til at de begynner å røyke, sier Elisabeth Larsen.

Referanse

The relationship between snus use and smoking cognitions

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.