Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Vektreduksjon etter fødsel beskytter mot urinlekkasje

Vektoppgang under svangerskapet påvirker ikke risikoen for urininkontinens etter fødsel, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Vektreduksjon etter fødsel gir økt sjanse for å unngå urinlekkasje seks måneder etter fødsel.

Colourbox.com
Colourbox.com
Over halvparten av gravide kvinner opplever urinlekkasje, også kalt urininkontinens, under svangerskapet. Om lag en tredel har urinlekkasje i tiden etter fødselen1. Vekt og kroppsmasseindeks er generelt en viktig risikofaktor for urininkontinens hos kvinner. Vektøkning under svangerskapet har derfor også vært mistenkt for å medvirke til urininkontinens i forbindelse med svangerskapet, men vitenskapelig dokumentasjon har manglet.

Vektoppgang i svangerskap betyr lite

I en nylig publisert artikkel i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Epidemiology2 viser forfatterne at det kun var vektoppgang over gjennomsnittet (mer enn 3 kg) inntil uke 15 i svangerskapet som hadde sammenheng med økt risiko for urininkontinens under svangerskapet. Vektoppgang i øvrige deler av svangerskapet påvirket ikke forekomsten av urininkontinens under svangerskapet. Verken vektøkningen tidlig i svangerskapet eller annen vektøkning i svangerskapet påvirket sjansen for urininkontinens 6 måneder etter fødselen, og har derfor liten betydning.

Vekttap etter fødsel

Det er økende dokumentasjon for at vektreduksjon kan bedre urininkontinens, men effekten er aldri blitt undersøkt i etter fødsel. Blant kvinnene i undersøkelsen som fikk urininkontinens under svangerskapet, sank risikoen for vedvarende urininkontinens etter fødsel med 2,1 prosent for hvert kg de gikk ned i vekt etter fødsel. Nyoppstått urininkontinens er også vanlig like etter fødsel. Sannsynligheten for slik urininkontinens sank også med økende vekttap etter fødsel.

Viktig å gjenvinne før-gravid vekt

For kvinner som lurer på hvor mye de bør gå ned i vekt etter fødsel, viser studien at hvis kvinnen 6 måneder etter fødsel ikke har gjenvunnet vekten hun hadde like før hun ble gravid, øker risikoen for urininkontinens. Vektdifferansen fra før svangerskapet til 6 måneder etter fødsel ga en risikoøkning på 2,3 prosent pr kg. Sammenhengen mellom vektøkning og urininkontinens etter fødsel gjaldt ikke kvinner som var undervektige før svangerskapet.

100.000 gravide kvinner

Studien er basert på Den norske mor og barn-undersøkelsen, hvor 100.000 gravide kvinner er fulgt opp med spørreskjema i uke 15 og 30 i svangerskapet og 6 måneder etter fødsel. For spesifikt å undersøke hvordan vektøkning i forbindelse med svangerskapet påvirket forekomsten av urininkontinens, ble det undersøkt en gruppe kvinner som besto av 12.679 førstegangsfødende kvinner som ikke hadde urinlekkasjeplager før graviditeten.

Ikke bare bekkenbunnstrening

Studien viser at vektoppgang under svangerskap synes å ha liten klinisk betydning for urininkontinens. Vektreduksjon etter fødsel beskyttet mot urininkontinens hos de som ikke hadde slike plager under svangerskapet, og syntes å gi tilfriskning hos de som hadde vært inkontinente. Det har vært mye fokus på bekkenbunnstrening etter fødsel for å hindre inkontinens. Denne studien viser at vektreduksjon etter fødsel også bør nevnes når det blir gitt råd om urininkontinens i denne sammenhengen. Resultatene gir grunnlag for videre forskning på mekanismene for urininkontinens. 

  1. Wesnes SL, Rortveit G, Bo K, Hunskaar S. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol. Apr 2007;109(4):922-928. 
  2. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K, Rortveit G. Urinary Incontinence and Weight Change During Pregnancy and Postpartum: A Cohort Study. Am J Epidemiol. Aug 20.