Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Svangerskapsrelaterte søvnproblemer er mer vanlig hos kvinner med overspisningslidelse

Publisert Oppdatert


Kvinner med overspisningslidelse sover dårligere både under og etter svangerskapet sammenlignet med kvinner uten en spiseforstyrrelse, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Kvinner med overspisningslidelse sover dårligere både under og etter svangerskapet sammenlignet med kvinner uten en spiseforstyrrelse, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

De fleste kvinner opplever søvnproblemer når de er gravide. 11 til 12 uker ut i svangerskapet endres søvnkvaliteten. Kvinnene våkner oftere om natten og har mindre dyp søvn. Denne studien viser at kvinner med en overspisningslidelse før og/eller under svangerskapet oftere rapporterte om søvnvansker under svangerskapet sammenlignet med kvinner uten en spiseforstyrrelse. I tillegg var de mer misfornøyd med søvnkvaliteten da barnet var 18 måneder gammelt.

Mer enn 72 000 kvinner i Mor og barn-undersøkelsen, en stor studie som følger barn og foreldre fra tidlig i svangerskapet, har svart på spørsmål om søvn og slanking/spiseproblemer. Kvinnene ble gitt en spiseforstyrrelsesdiagnose på bakgrunn av deres egenrapportering av symptomer. Resultatene viser bl.a. at:

  • 1.3 % av kvinnene hadde en overspisningslidelse før svangerskapet men ikke under
  • 2.1 % av kvinnene hadde en overspisningslidelse både før og under svangerskapet
  • 1.7 % var nye tilfeller av overspisningslidelse som først oppsto under svangerskapet

Forskerne kontrollerte for en rekke alternative faktorer som kunne ha forklart sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og søvnkvalitet, blant annet mors depressivitet og overvekt (målt med kroppsmasseindeksen BMI).

- Resultatene viser en høyere forekomst av psykiske vansker og høyere BMI hos kvinner med en overspisningslidelse, men dette kan ikke i seg selv forklare hvorfor mødrene med overspisingslidelse oftere oppgir å ha søvnvansker, sier forsker Leila Torgersen fra Divisjon for psykisk helse. Hun er sammen med Ted Reichborn-Kjennerud en av medforfatterne på artikkelen som nylig ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Sleep.

Selv om mange faktorer ble undersøkt i studien, minner Torgersen oss på at årsaksmekanismene kan være komplekse.

-Vi vet ikke om det er spiseforstyrrelsen i seg selv som gjør kvinnene mer utsatte. Årsaken til søvnvanskene kan også skylles andre forhold som ofte opptrer samtidig med sykdommen, sier Torgersen.

- Helsepersonell bør derfor være observante på at om man får personer med overspisningslidelse i behandling kan de også slite med søvnvansker, noe som bør tas tak i da dette igjen kan forverre tilstanden, konkluderer Torgersen.

Hva er overspisningslidelse?

Overspisingslidelse (engelsk: binge eating disorder (BED)) kjennetegnes av episoder med overspising uten den tilhørende kompenserende handlingen som er til stede ved bulimi. En overspisingsepisode kjennetegnes av at man mister kontrollen når man spiser. Man klarer ikke å stoppe før man har spist langt mer enn hva andre ville spist i samme situasjon. Man kan spise raskere enn vanlig, spise når man ikke er sulten, eller spise alene fordi man er flau over det store matinntaket. Ofte slutter man først når man er ubehagelig mett. Episodene etterfølges ofte av skam, vemmelse eller depressive tanker. En del personer med overspisingslidelse er overvektige.

Om studien

72 435 kvinner i MoBa har fylt ut spørreskjemaer ved svangerskapsuke 17 og 30, og 18 måneder etter fødselen. Kvinnene ble spurt om demografiske og sosioøkonomiske forhold, om generell helse og psykiske lidelser, spiseforstyrrelser før og under graviditeten, søvnvansker de først 18 uker av svangerskapet, antall timer med søvn de siste tre månedene av svangerskapet, og spørsmål om hvor tilfredse mødrene følte de var med søvnen 18 måneder etter fødselen. Overspisningslidelse ble diagnostisert dersom vedkomne rapporterte ukentlige episoder med ukontrollert overspising uten at dette blir kompensert med f.eks. oppkast slik som ved bulimi.

En mulig svakhet ved studien kan være at diagnostiseringen av spiseforstyrrelser baserer seg på selvrapporterte symptomer. Diagnosen kan dermed være mindre pålitelig enn hvis overspisningslidelse hadde blitt fanget opp av diagnostiske intervjuer. Det ble i analysene kontrollert for barnets kjønn, om barnet ble født for tidlig, hvor mange barn mor har fra før, inntekt, om mor røykte under svangerskapet, om mor hadde angst og depresjon under svangerskapet, og mors alder og høyde/vekt (kroppsmasseindeks).

Studien ble gjennomført i samarbeid med Dr. Cynthia Bulik og hennes kolleger ved University of North Carolina

Referanse

Ulman, T.F., Holle, A.V., Torgersen, L., Stoltenberg, C., Reichborn-Kjennerud, T. and Bulik, C.M.(2012) Sleep Disturbances and Binge Eating Disorder Symptoms during and after Pregnancy. SLEEP 35(10):1403-1411.