Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

SSRI-antidepressiva til gravide øker risikoen for høyt blodtrykk i lungene hos barnet

Publisert Oppdatert


Kvinner som behandles med antidepressive legemidler av typen SSRI under siste del av graviditeten, har en økt risiko for å føde barn med vedvarende høyt blodtrykk i lungene. Risikoen er likevel svært lav. Studien er utført av forskere fra de fem nordiske landene. Fra Norge har Folkehelseinstituttet deltatt.


Har du funnet en feil?

gravid mage.jpg
Studien er en såkalt kohortstudie og har vært koordinert av Karolinska Institutet i Stockholm med aktivt bidrag fra forskere ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Artikkelen publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). Med kohortstudie menes at at man studerer en gruppe i befolkningen.

- Legene som behandler gravide for depresjon, bør vurdere ikke-medikamentell behandling i tilfeller der det er mulig, og gravide som tar SSRI bør informeres om risikoen. Man må imidlertid være klar over at vedvarende høyt blodtrykk i lungene, såkalt persisterende pulmonal hypertensjon, er en meget sjelden tilstand som rammer kun én til to av 1000 nyfødte. Det er også viktig å være oppmerksom på at å avslutte behandling av depresjon hos mor for tidlig kan føre til tilbakefall, påpeker Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet, professor ved Universitetet i Tromsø og en av medforfatterne på artikkelen.

Gravide med moderat til alvorlig depresjon behandles ofte med SSRI. Men på grunn av frykt for negative effekter fra eksponering på fosteret, og begrenset kunnskap, er det anbefalt bare å bruke SSRI når fordelene for moren oppveier eventuell risiko for barnet.

Lav risiko

Resultatene i studien viser at barn som hadde blitt eksponert for SSRI i slutten av svangerskapet, hadde en risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon på tre barn per tusen, som er en fordoblet risiko sammenlignet med ikke-eksponerte barn. Men siden tilstanden er meget sjelden er det en veldig liten risiko selv for de som er eksponert. Også barn født av kvinner som hadde brukt SSRI tidlig i svangerskapet eller som tidligere hadde vært behandlet for en psykiatrisk lidelse, hadde en lett forhøyet risiko.

- Risikoen for at barn fødes med vedvarende pulmonal hypertensjon er den samme for alle SSRI. Det er altså ingen enkeltstoffer som er mer eller mindre farlig, sier Kari Furu.

Alvorlig tilstand

Vedvarende pulmonal hypertensjon er en alvorlig tilstand som innebærer en økning i blodtrykket i lungene hos fosteret og vedvarer etter fødselen, noe som fører til kortpustethet og pustevansker hos barnet. Rundt 15 prosent av barna som rammes dør som spedbarn.

Om studien

Denne studien i BMJ er den første der man har vært i stand til å evaluere effekten av ulike SSRI, som fluoksetin, citalopram, sertralin, paroksetin og escitalopram, knyttet til graviditet og helsen til nyfødte. De få studiene som tidligere har blitt publisert har vært for små til sikkert å kunne påvise en sammenheng mellom SSRI og vedvarende pulmonal hypertensjon.

Studien omfattet om lag 1,6 millioner kvinner og deres barn født etter svangerskapsuke 33 i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige mellom 1996 og 2007. For hvert land ble informasjon fra flere helseregistre koblet, og på denne måten kunne forskerne identifisere mer enn 11 000 kvinner som hadde hentet SSRI på resept sent i svangerskapet og 17 000 tidlig i svangerskapet.

Publikasjon 

“Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population based cohort study from the five Nordic countries”, Helle Kieler, Miia Artama, Anders Engeland, Örjan Ericsson, Kari Furu,Mika Gissler, Rikke Beck Nielsen, Mette Nørgaard, Olof Stephansson, Unnur Valdimarsdottir,Helga Zoega & Bengt Haglund, BMJ, online open access 12 January 2012.