Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Doktordisputas:

Risikofaktorer og forløp ved bekkenløsning

Publisert Oppdatert


En av sju gravide i Den norske mor og barn-undersøkelsen rapporterte om bekkenløsning 30 uker ut i svangerskapet. Dette er den første store undersøkelsen som tydelig viser at flere påfølgende svangerskap øker risikoen for bekkenløsning. Førstegangsfødende hadde lavest risiko, mens overvekt, fysisk tungt arbeid og symptomer på angst og depresjon økte risikoen.


Har du funnet en feil?

bilde Bjelland.
bilde Bjelland.
Diagnosen bekkenløsning ble stilt på grunnlag av egenrapporterte smerter både fortil og på begge sider bak i bekkenet. Nesten halvparten av de 76 000 gravide i undersøkelsen var førstegangsfødende.

  • 11 prosent av førstegangsfødende sammenlignet med 18 prosent av andregangsfødende rapporterte bekkenløsning.
  • Av gravide med to eller flere svangerskap bak seg hadde 21 prosent slike plager.
  • Drøyt to prosent rapporterte sterke bekkenløsningssmerter, med blant annet oppvåkning om natta på grunn av smerter.
  • Sju prosent av kvinnene med bekkenløsning brukte krykker i en periode.

Forandringer i kjønnshormoner som følger svangerskap kan virke inn på bekkenleddene og være en av årsakene til bekkenløsning. Derfor undersøkte forskerne om alder for første menstruasjon spilte inn. Jo tidligere kvinnene fikk menstruasjon, desto større risiko hadde de for å utvikle bekkenløsning. Dette tyder på at hormonelle forhold hos kvinnen før svangerskapet eller andre forhold forbundet med tidlig pubertet kan ha betydning for utvikling av bekkenløsning. 

Prognosen etter fødsel er god for de aller fleste. Seks måneder etter fødselen var fire av fem kvinner kvitt smertene, men kvinner med alvorlig grad av bekkenløsning i svangerskapet hadde større sjanse for vedvarende smerter. Symptomer på angst og depresjon i svangerskapet økte også risikoen for vedvarende bekkenløsning etter fødsel. Dessuten var tidlig første menstruasjon, overvekt, andre sykdommer og tidligere ryggsmerter forbundet med mer varige symptomer.

M.Sc. og manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland disputerte for graden PhD fredag 13. april. Hun er ansatt ved Avdeling for psykosomatikk og helseatferd ved Folkehelseinstituttet og har vært knyttet til Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.