Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Publisert Oppdatert

gravid, grønnsaker, mat
Foto: Colourbox.com

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open.


Undersøkelsen omfattet 28.192 kvinner som deltok i MoBa fra 2002 til 2008. Samtlige var gravide med sitt første barn. 5,3 prosent av deltakerne fikk svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er en komplikasjon som kan oppstå i siste halvdel av svangerskapet, og kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen. I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorligere tilfeller kan svangerskaps-forgiftning bli livstruende for mor og foster. Den eneste behandlingen er forløsning, og svangerskapsforgiftning er derfor en årsak til for tidlig fødsel.

Ukjente årsaker

Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente. Men mange av risikofaktorene, for eksempel overvekt, høyt blodtrykk og diabetes, er de samme som for hjerte-karsykdom. Det er tidligere vist at kosthold i svangerskapet kan påvirke risikoen for svangerskapsforgiftning, og den nye studien bygger opp under dette. Dette er imidlertid første gang en mulig sammen heng mellom bruk av økologisk mat og svangerskapsforgiftning er undersøkt.

I studien sammenliknes kvinner som jevnlig spiste økologisk mat med de som ikke, eller i liten grad, gjorde det i svangerskapet. Informasjon om økologisk mat ble hentet fra et omfattende kostspørreskjema som de gravide svarte på rundt midten av svangerskapet. Spørsmålet om bruk av økologisk mat omfattet seks matvaregrupper: Grønnsaker, frukt, kornprodukter, egg, melk og kjøtt.

De som ofte spiste økologisk dyrkede grønnsaker (8,8 prosent) hadde 21 prosent lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning, enn dem som sjelden eller aldri spiste økologisk dyrkede grønnsaker. For de øvrige matvaregruppene ble det ikke påvist noen sammenheng mellom økologisk mat og svangerskapsforgiftning.

Spis grønt

Et kosthold med tilstrekkelige mengder grønnsaker er anbefalt for alle gravide kvinner, og denne studien tyder på at det kan være positive tilleggseffekter ved å spise økologisk dyrkede grønnsaker. Resultatet er spennende og underbygger at kosthold i svangerskapet kan påvirke risikoen for svangerskapsforgiftning, sier Hanne Torjusen, doktorgradsstipendiat og forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Folkehelseinstituttet.

I artikkelen legges det frem noen hypoteser om mulige forklaringer av resultatene som er knyttet til følgende trekk ved en kost med økologisk dyrkede grønnsaker:

  1. Lavere eksponering for plantevernmiddelrester 
  2. Høyere inntak av plantens naturlige beskyttelsesstoffer som bl.a. antioksidanter 
  3. En mer gunstig tarmflora som gjør kroppen mindre sårbar for betennelsestilstander

Fra tidligere studier av forbruk av økologisk mat blant deltakere i Den norske mor og barn-undersøkelsen vet vi at de som ofte spiser økologisk mat også i større grad har et sunnere kostmønster, med et høyt inntak av bl.a. grønnsaker, frukt/bær og fullkornsprodukter. Vi har også undersøkt hvilke sosioøkonomiske- og livsstilsfaktorer som karakteriserer de som valgte økologisk mat i svangerskapet. Disse forskjellene, sammen med andre kjente risikofaktorer for svangerskapsforgiftning, har vi kontrollert for når vi har sett på sammenhengen mellom bruk av økologisk mat og forekomst av svangerskapsforgiftning. Likevel kan vi ikke utelukke at andre forhold som vi ikke har hatt informasjon om eller som vi ikke i tilstrekkelig grad har klart å kontrollere for, kan ha påvirket resultatene.

Generelt gjelder det at man ikke kan trekke noen konklusjoner om årsaksforhold fra denne typen studier, men funnet er likevel svært interessant fordi dette er en av de første studiene som har undersøkt sammenhengen mellom bruk av økologisk mat og svangerskapsutfall i et så stort utvalg og samtidig tatt hensyn til det øvrige kostholdet og andre faktorer.

Arbeidet inngår i et doktorgradsprosjekt som har som mål å undersøke om det å velge økologisk produsert mat i svangerskapet er forbundet med helseeffekter for mor og/eller barn.

Hanne Torjusen er ansatt ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) og arbeider med sin doktorgrad i et samarbeidsprosjekt mellom SIFO og Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Referanse

Torjusen H, Brantsæter, AL, Haugen M, Alexander J, Bakketeig LS, Lieblein G, Stigum H, Næs T, Swartz J, Holmboe-Ottesen G, Roos G, Meltzer HM. Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption; results from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study.
BMJ Open 2014;4: e006143.doi:10.1136 /bmjopen-2014-006143

Tidligere publikasjoner om økologisk mat fra MoBa-undersøkelsen

  • Torjusen H, Brantsæter A, Haugen M, Lieblein G, Stigum H, Roos G, Holmboe-Ottesen G, Meltzer HM. Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway. BMC Public Health 2010; 10(1):775. 
  • Torjusen H, Lieblein G, Næs T, Haugen M, Meltzer HM, Brantsæter AL. Food patterns and dietary quality associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway. BMC Public Health 2012; 12:612.