Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Studie:

Økologisk mat i svangerskapet

Publisert Oppdatert


Hvem bruker økologisk mat når de er gravide? Er det kun spesielle grupper? Hva slags økologisk mat er mest populært? En fersk studie fra Folkehelseinstituttet gir noen svar. Studien omfatter nesten 65 000 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX1194185.
COLOURBOX1194185.
- Vi vet lite om bruken av økologisk mat under svangerskapet, og målet for denne studien har vært å finne ut hva som brukes og hva som karakteriserer kvinnene som bruker økologisk mat, sier doktorgradsstipendiat Hanne Torjusen. Studien er et ledd i hennes doktorarbeid.

Spørsmål ble stilt om seks ulike grupper matvarer: Melk og meieriprodukter, brød og kornprodukter, egg, grønnsaker, frukt og kjøtt. Resultatene viser at økologisk mat er bredt brukt blant gravide kvinner i Norge på tvers av ulike grupper.

En av ti bruker økologisk mat

Nesten én av ti gravide kvinner bruker økologisk mat fast, og egg og grønnsaker ble oftest valgt i økologisk variant. Sett i forhold til dem som ikke spiste økologisk mat, var kvinnene som spiste økologisk kjennetegnet ved følgende: 

  • De befant seg enten i gruppen med mer enn 4 års høyere utdanning, eller i gruppen med under 12 års skolegang totalt
  • De fleste var enten under 25 år eller over 40 år
  • Det var flest med lav familieinntekt (under 300 000 i året)
  • Mange var studenter selv eller hadde en partner som var student
  • De hadde normal eller lav vekt (kroppsmasseindeks)
  • De trente ofte – minst 3 ganger i uka
  • Totalt sett var det svært få som var vegetarianere (0,2 %), og et mindretall som drakk alkohol (11,6 %) eller røkte (8,4 %) under svangerskapet. Men i alle disse tre gruppene var imidlertid bruk av økologisk mat mer utbredt.

- Vi ser at selv om det er flere elementer som er i tråd med helseanbefalinger, er ikke økologisk mat i svangerskapet knyttet til det som oppfattes som en sunn livsstil i ett og alt. Det er heller ikke entydig knyttet til den gruppen som tradisjonelt har best helse – de med høyest utdanning og inntekt. Dette viser at det er viktig å ta høyde for andre forhold ved siden av utdanning og inntekt når vi skal forske videre på helseeffekter av økologisk mat i kosten, sier Hanne Torjusen.

Om MoBa

Undersøkelsen baserer seg på et stort antall kvinner som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. MoBa er en unik oppfølgingsundersøkelse som omfatter 108 000 svangerskap blant kvinner rekruttert i årene 1999-2008.

Denne studien inkluderer 63 561 kvinner som i løpet av årene 2002-2007 svarte på to ulike spørreskjemaer i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det første spørreskjemaet, som inneholder spørsmål om generell helse, ble besvart i uke 15 i svangerskapet. Det andre spørreskjemaet handler om kosthold og ble besvart i uke 17-22 i svangerskapet.

Referanse:
Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway. Hanne Torjusen, Anne Lise Brantsaeter, Margaretha Haugen, Geir Lieblein, Hein Stigum, Gun Roos, Gerd Holmboe-Ottesen, Helle Margrete Meltzer. BMC Public Health 2010, 10:775doi:10.1186/1471-2458-10-775