Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Den norske mor og barn undersøkelsen:

Kvinner selv kan bidra til å redusere risikoen for svangerskapsforgiftning

Publisert Oppdatert

tran.jpg

To publikasjoner utgått fra forskere ved Folkehelseinstituttet viser at gravide som tar tran og gravide som spiser rikelig med grønnsaker i svangerskapet har lavere risiko for svangerskapsforgiftning (preeklampsi).


Har du funnet en feil?

Studiene omfatter vel 23 400 førstegangsfødende rekruttert til Den norske mor og barn undersøkelsen. Den ene studien viste at kvinner som tar tilskudd med vitamin D (for eksempel tran), har lavere risiko for svangerskapsforgiftning enn de som ikke gjør det. Effekten var mest uttalt for de som daglig tok vitamin D tilsvarende mengden i en barneskje tran. Den andre studien viste at kvinner som spiser mye grønnsaker og frukt og bruker vegetabilske oljer i kostholdet, har lavere risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning enn kvinner som spiser lite av disse matvarene. Denne studien viste også at et kosthold med mye bearbeidet kjøttmat (for eksempel pølser og hamburgere), lyst brød, salte snacks og sukkerholdig drikke er assosiert med økt risiko for svangerskapsforgiftning. Dette gjelder særlig dersom kvinnene samtidig spiste lite grønnsaker.

Funn stemmer med tidligere studier 

- Disse funnene er spennende og stemmer godt med det som er vist i tidligere norske studier, sier Anne Lise Brantsæter i Divisjon for miljømedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

Gravide kvinner er ofte svært motiverte for å legge om livsstilen til et kosthold med mye grønnsaker og vegetabilske matvarer, helt i tråd med de offisielle anbefalingene.

- At dette også kan beskytte mot svangerskapsforgiftning er et viktig funn. Det har tidligere vært undersøkt om tilskudd av antioksidanter (som vitamin C og E tilskudd) kunne redusere risikoen for svangerskapsforgiftning. Disse undersøkelsene har imidlertid ikke gitt samme resultater som vi her ser hos de som får i seg antioksidanter gjennom kosten, understreker forskeren.

Studien har tatt hensyn til en rekke andre faktorer som kan tenkes å påvirke resultatene, som kvinnenes totale energiinntak, bruk av ulike typer kosttilskudd, kroppsmasseindeks, alder, utdannelse og forhøyet blodtrykk.

Kvinners kosthold i svangerskapet har betydning 

Svangerskapsforgiftning oppstår i siste halvdel av svangerskapet, og kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen. Det er en komplikasjon som rammer 3-5 % av alle gravide. I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorligere tilfeller kan svangerskapsforgiftning bli livstruende for mor og foster. Den eneste behandlingen er forløsning, og svangerskapsforgiftning er derfor en viktig årsak til for tidlig fødsel. Blant 23 423 førstegangsfødende i studien var det 1 267 (5,4 %) kvinner som fikk diagnosen preeklampsi (svangerskapsforgiftning). 

Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente, men mange av risikofaktorene, for eksempel overvekt, høyt blodtrykk og diabetes, er de samme som for hjerte-karsykdom. Det er tidligere vist at enkelte komponenter i kostholdet som sukker, fett og kostfiber påvirker risikoen for svangerskapsforgiftning, og den nye studien bygger opp under dette. Dette er imidlertid den første gangen at kvinners kosthold i form av ulike kostmønster er undersøkt mot svangerskapsforgiftning.

De to studiene er publisert i internasjonale tidsskrifter (juninummeret av Journal of Nutrition og julinummeret av Epidemiology). Arbeidet er et samarbeid mellom forskere fra avdeling for miljømedisin og avdeling for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Referanser:

  1. Brantsæter AL, Haugen M, Samuelsen SO, Torjusen H, Trogstad L, Alexander J, Magnus P og Meltzer HM. A dietary pattern characterized by high intake of vegetables, fruits, and vegetable oils is associated with reduced risk of preeclampsia in nulliparous pregnant Norwegian women. J Nutr 2009; 139: 1162-8.
  2. Haugen M, Brantsæter AL, Trogstad L, Alexander J, Roth C, Magnus P og Meltzer HM.  Vitamin D Supplementation and Reduced Risk of Preeclampsia in Nulliparous Women. Epidemiology 2009; 20: 720-6.