Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR):

Mangler kunnskap om effekt av legemidler brukt av gravide i LAR

Publisert Oppdatert

Mange pasienter i LAR, deriblant gravide, sliter med psykiske og fysiske problemer og får gjerne reseptbelagte legemidler i tillegg til LAR-legemidler (metadon og buprenorfin). Men effekten av LAR-legemidler på gravide og fostre er ikke sikkert fastslått, og det finnes enda mindre kunnskap om effekten av samtidig bruk av andre legemidler. Det viser resultater fra en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Mange pasienter i LAR, deriblant gravide, sliter med psykiske og fysiske problemer og får gjerne reseptbelagte legemidler i tillegg til LAR-legemidler (metadon og buprenorfin). Men effekten av LAR-legemidler på gravide og fostre er ikke sikkert fastslått, og det finnes enda mindre kunnskap om effekten av samtidig bruk av andre legemidler. Det viser resultater fra en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i.


Colourbox.com
Colourbox.com
- Manglende kunnskap kan føre til at en del gravide i LAR ikke får legemidlene de trenger for psykiske og fysiske plager, mens andre gravide i LAR kanskje får legemidler som øker risiko for skade på fosteret, sier Marte Handal, forsker på Folkehelseinstituttet. 

De fleste gravide i LAR (80 prosent) brukte også andre legemidler i løpet av svangerskapet. Resultater fra studien viser at:

  • De mest vanlig brukte legemidlene var medikamenter for behandling av infeksjoner (48 prosent) og legemidler som virker på nervesystemet (45 prosent).  
  • Mange kvinner fikk utlevert medikamenter med misbrukspotensial i løpet av graviditeten.
  • Selv om kvinner i LAR hyppig rapporterer om depressive symptomer, fikk kun fem prosent av kvinnene antidepressiva i løpet av graviditeten.
  • Det var høyere forekomst av misdannelser hos barn av mødre som fikk beroligende midler (benzodiazepiner, z-hypnotika) og/eller smertestillende legemidler under graviditeten sammenlignet med mødre som ikke fikk slike legemidler.

Handal understreker at mer forskning er nødvendig for å studere effektene både av LAR-behandlingen, og ikke minst av samtidig bruk av andre legemidler. 

Om studien

I denne studien har forskerne undersøkt bruk av reseptbelagte legemidler blant gravide i LAR. De har brukt data fra Reseptregisteret koblet mot Medisinsk fødselsregister i perioden 2004-2010. Studien inkluderer 138 kvinner i LAR med til sammen 159 svangerskap.

Referanse

Lund IO, Skurtveit S, Engeland A, Furu K, Handal M. Prescription drug use among pregnant women in Opioid Maintenance Treatment. Addiciton 2012. doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04049.x. [Epub ahead of print]