Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Lav fødselsvekt gir økt risiko for hørselsskade hos barn

Publisert Oppdatert


Risikoen for både moderat og alvorlig hørselsskade hos barn øker ved lav fødselsvekt. Det kan tyde på at øret ikke blir ferdig utviklet hvis fosteret vokser lite i mors mage. Lengden på svangerskapet alene påvirker ikke hørselen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

baby ansikt.jpg

Svekket hørsel blant barn er et alvorlig helseproblem. 1–2 barn per 1 000 barn har såkalt sensorinevralt hørselstap (sykelighet i det indre øret eller i sentralnervesystemet), og trenger hjelpemidler som for eksempel høreapparat. Man har antatt at arv eller påvirkning i fosterlivet fra infeksjoner, alkohol eller giftige legemidler kan ha betydning for normalutvikling av øret. Kunnskap om årsakene til denne typen hørselstap er imidlertid mangelfull.

– Vår studie viser at sensorinevralt hørselstap henger sammen med lav fødselsvekt, sier Bo Engdahl, forsker ved divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Paediatric and Perinatal Epidemiology (se lenke til tidsskriftet nederst på siden).

Sammenheng med lav fødselsvekt

Når barna hadde en fødselsvekt mindre enn 1 500 gram var risikoen størst.

– Det kan tyde på at øret ikke blir ferdig utviklet hvis fosteret vokser lite i mors mage, sier Engdahl.

Babyer med lav fødselsvekt ble sammenlignet med babyer som veide 3 500–3 999 gram.

Studien viser at lengden på svangerskapet ikke hadde noen selvstendig innvirkning på risiko for hørselstap.

– Resultatene indikerer derfor at fosterets vekst i svangerskapet har stor betydning for en normal utvikling av hørselen, sier Engdahl.
– Våre funn setter derfor også fokus på forebygging av kjente faktorer som påvirker fosterets vekst, slik som sykdommer hos moren, røyking, narkotiske stoffer og spesifikke svangerskapskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning.

Også risiko ved fødselsvekt på 2 500–3 500 gram

Babyer som veier 2 500–3 500 gram blir ansett å være normalvektige. WHO definerer lav fødselsvekt som vekt mindre enn 2 500 gram. Men også blant babyer som veier mellom 2 500–3 500 ble det påvist en risiko for sensorinevralt hørselstap.

– Dette innebærer at det er vanskelig å sette en meningsfull terskel i fødselsvekt i forhold til hvem som burde følges opp i forhold til mulig hørselsskade, sier Engdahl.

Risikoen for hørselstap minsket i takt med at fødselsvekten økte.

Data fra Medisinsk fødselsregister og fylkesregistre

I denne studien ble 327 barn med sensorinevralt hørsestap identifisert gjennom de norske fylkesregistrene i perioden 1978–1998. Disse barna hadde fått diagnose sensorinevralt hørsestap før de var fem år. Barna med hørselstap ble sammenlignet med alle barn uten hørselstap i de samme fylkene, i alt 391 992. Informasjonen ble hentet fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Mildt til moderat hørselstap blir definert som et gjennomsnittlig hørselstap på 35–70 desibel mens alvorlig/dypt hørselstap blir definert som et hørselstap på mer enn 70 desibel.

Kilde: Bo Engdahl & Anne Eskild (2007). Birthweight and the risk of childhood sensorineural hearing loss. Paediatric and Perinatal Epidemiology 21, 495–500.