Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Studie:

Kosthold i svangerskapet – om fisk og probiotiske melkeprodukter

Publisert Oppdatert


Gravide som spiser fisk til middag og som pålegg flere ganger i uken har lavere risiko for få barn med lav fødselsvekt (under 2 500 g), viser en ny studie fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. En annen, ny studie fra MoBa knytter probiotiske melkeprodukter til lavere forekomst av svangerskapsforgiftning.


Har du funnet en feil?

Colourbox.com
Colourbox.com

Den ene studien viste at gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning sammenlignet med andre gravide kvinner. Det åpner muligheten for at slike melkeprodukter kan beskytte mot utvikling av svangerskapsforgiftning, men dette må det forskes videre på før man kan konkludere. Denne studien er en del av MoBa og omfatter over 33 000 førstegangsfødende.

Den andre studien bekrefter at fisk er sunt, også for barnets fødselsvekt. Gravide som spiste fisk, og spesielt mager fisk, fikk barn med litt høyere fødselsvekt enn kvinner som sjelden eller aldri spiser fisk.
Studien er også en del av MoBa ved Folkehelseinstituttet og omfatter 62 099 kvinner.

Se også: Fisk er gunstig for barnets fødselsvekt

Hva er Den norske mor og barn undersøkelsen?

Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd og over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologisk materiale og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke, noe som gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med studien er å finne årsaker til sykdommer.

Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig barnealder kan ha stor betydning for barnets senere helse. Folkehelseinstituttet ønsker å holde kontakt med familiene i mange år framover og samle inn nytt materiale.