Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Kan middelhavskost bidra til færre for tidlige fødsler?

Publisert Oppdatert


Foreløpig har man klarlagt få årsaksfaktorer til for tidlig fødsel. Mange studier har fokusert på den gravide kvinnens kosthold, men de fleste har ikke funnet noen klar sammenheng mellom kosthold og for tidlig fødsel. Forskningsresultater fra Norge og Danmark viser ingen entydig sammenheng mellom middelhavskost og reduksjon i antall for tidlig fødsler.


Har du funnet en feil?

Middelhavskost.jpg
Folkehelseinstituttet har deltatt i to forskergrupper som har undersøkt om gravide kvinner som har et kosthold tilnærmet likt et middelhavskosthold kan redusere risikoen for fortidlig fødsel. Disse studiene i regi av Folkehelseinstiuttet i Norge, og Statens Serum Institutt, Danmark finner ingen entydig sammenheng mellom inntak av middelhavskost og reduksjon i antall for tidlig fødsler.

Noen studier viser andre resultater

I normale svangerskap øker konsentrasjonen av lipoproteiner, aller mest i svangerskapets siste tre måneder. Avleiring av fett i blodårer som skal forsyne morkaken med blod, kan føre til redusert blodsirkulasjon til morkaken og til fosteret. Fødselskvalme, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning og lav fødselsvekt kan muligens forklares som en følge av slik redusert blodtilførsel. I en studie ble det gjort forsøk på å redusere fettstoffnivået hos gravide kvinner ved å spise en diett som gir lavt kolesterol. Utvalget på 12 kvinner viste redusert serum kolesterol med endret kosthold (McMurry MP, Connor WE, Goplerud CP, 1981). I et klinisk forsøk med 290 gravide norske kvinner fant man at flere som ikke fulgte middelhavsdiett fødte barn for tidlig, enn de som fulgte denne dietten. (Khoury et al., 2005).

Hva er middelhavsdiett?

Det ble satt opp fem kriterier for hva middelhavsdiett var definert som:

  1. fisk to eller flere ganger per uke
  2. fem eller flere frukt og grønnsaker per dag
  3. bruk av oliven-/rapsolje
  4. rødt kjøtt to eller færre ganger per uke
  5. to eller færre kopper kaffe per dag

For tidlig fødsel var definert som barn født etter uke 21 og før uke 37 i svangerskapet. ”Tidlig” for tidlig fødsel var definert som barn født før uke 35, og ”sen” for tidlig fødsel var definert som barn født i uke 35-27 i svangerskapet.

Den norske undersøkelsen av middelhavskost viser mulig reduksjon i antall for tidlig fødsler hos kvinner som spiser fisk 2 eller flere ganger per uke

I Norge har kvinner som deltar i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) fylt ut spørreskjema om kosthold ved uke 18-22 i svangerskapet. 569 kvinner (2.2 %) spiste det som kan defineres som middelhavskost, 25 397 kvinner (97.2 %) hadde et kosthold som inneholdt én til fire av de fem kriteriene for middelhavskosten, og 159 kvinner spiste ingen av delene som utgjør middelhavskost.

I den norske undersøkelsen fant man ingen sikker sammenheng mellom bruk av middelhavsdiett og reduksjon i for tidlig fødsel. Man fant derimot at kvinner som spiste fisk 2 eller flere ganger per uke, sjeldnere fødte for tidlig.

Forskergruppen mener imidlertid at resultatene må tolkes med forsiktighet. Utvalget har for eksempel ikke med kvinner som røyker eller tynne kvinner (med lav Body Mass Index, BMI), og kostholdskontrollen for andre faktorer som egg og melkeprodukter ble ikke gjennomført.

Den danske undersøkelsen av middelhavskost viste at høyt inntak av kaffe kanskje kan øke faren for fortidlig fødsel

I Danmark har kvinner, som inngår i det danske nasjonale fødselskohort (DNBC), svart på tilsvarende spørsmål om kosthold i svangerskapet. Av 35 530 kvinner var det 1 137 (3.2 %) kvinner som spiste det som defineres som middelhavskost, og 540 kvinner (1.5 %) som spiste ingen av delene som defineres som middelhavskost.

I den danske undersøkelsen fant man en nedgang (39 %) i for tidlig fødsel hos kvinner som inntar middelhavskost sammenliknet med kvinner som ikke gjør det. Man fant også en signifikant lavere risiko for en ”tidlig” for tidlig fødsel blant kvinner som spiser middelhavskost sammenliknet med dem som ikke spiser denne kosten. Den danske undersøkelsen identifiserte høyt inntak av kaffe som en mulig risikofaktor for tidlig fødsel. Dette er også funnet i andre studier. Forskergruppen anbefaler at betydningen av kaffeinntak i forhold til for tidlig fødsel, undersøkes nærmere i flere studier.