Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Kunstig søtning:

Inntak av søt drikke og sammenheng med for tidlig fødsel

Publisert Oppdatert


Inntak av brus og saft med sukker eller kunstige søtningsstoffer, kan øke risikoen for prematur fødsel ifølge en ny studie fra norske og svenske forskere. Prematur fødsel er viktig å forebygge fordi det kan føre til tidlig død, sykdommer i spedbarnstid og barnealder og funksjonshemninger.


Har du funnet en feil?

Ved Nasjonalt folkehelseinstitutt analyseres data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) for å finne årsaker til for tidlig fødsel. Sammenheng med livsstilsfaktorer, kosthold, infeksjoner og genetiske faktorer blir undersøkt. Så langt har vi ikke funnet sterke faktorer som kan forklare hvorfor fødsel starter for tidlig, selv om det ser ut til å være økt risiko ved overvekt og enkelte kostholdsfaktorer, blant annet søte drikker.

I en tilsvarende dansk studie fant man en sammenheng mellom inntak av drikke med kunstige søtningsstoffer, men ikke sukkerholdige drikker, og lett økt risiko for prematur fødsel. Vi har undersøkt de samme data fra MoBa, og har funnet at for kvinner som drakk minst ett glass daglig av søt drikke var risikoen lett økt for prematur fødsel (før 37 ukers svangerskap).

Kvinnene som drakk mest søt drikke hadde høyere kroppsmasseindeks, lavere utdanning, var oftere røykere og enslige. De statistiske analysene ble korrigert for alle kjente faktorer som kan påvirke både inntaket av søte drikker og fødselsvekt (utdanning, røyking, alder og kroppsmasseindeks).

På dette tidspunktet har vi ikke tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at inntak av søte drikker kan være en årsak til for tidlig fødsel. Mens den danske undersøkelsen fant økt risiko bare ved inntak av kunstig søtet drikke, fant vi det samme forholdet for både kunstig søtet og sukkerholdige drikker. Denne forskjellen i funn gir grunn til forbehold. Flere studier, helst i form av kontrollerte kliniske forsøk er nødvendige, men uansett er det grunn til å være tilbakeholden med daglig inntak av brus og søt saft.

Om studien

Studien ble gjennomført i samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sahlgrenska Universitetssykehus og Sahlgrenska Akademin i Gøteborg. 60761 gravide deltok i studien, der tre spørreskjema omkring livsstil og kosthold ble fylt ut i løpet av svangerskapet. Data fra Medisinsk Fødselsregister ble sammenholdt med denne informasjonen.

Den norske mor og barn-studien er en unik langtidsstudie, som rekrutterte mer enn 100 000 gravide i perioden 1999-2008 med spørreskjemadata og blodprøver fra deltakerne.

Referanse:
Association between intake of artificially sweetened and sugar-sweetened beverages and preterm delivery: a large prospective cohort study. Linda Englund-Ögge, Anne Lise Brantsæter, Margareta Haugen, Verena Sengpiel, Ali Khatibi, Ronny Myhre, Solveig Myking, Helle Margrete Meltzer, Marian Kacerovsky, Roy M Nilsen and Bo Jacobsson. Am J Clin Nutr. published 1 August 2012, 10.3945/ajcn.111.031567