Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hvorfor plages noen kvinner av bekkenløsning etter fødsel?

Publisert Oppdatert


Det henger blant annet sammen med angst og depresjon, samt hvor alvorlige smertene har vært i svangerskapet, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Illustrasjonsfoto fra Colourbox.comSymptomgivende bekkenløsning er definert som en tilstand som utvikles gjennom svangerskap og/eller fødsel, og er karakterisert av til dels invalidiserende smerter lokalisert i bekkenområdet. Én av fem kvinner får bekkenløsning i løpet av svangerskapet, men for de aller fleste forsvinner disse smertene etter fødselen. Likevel opplever noen kvinner at smertene vedvarer, og hittil har det vært uklart hvorfor dette skjer.

Denne studien undersøkte prognosen ved svangerskapsrelatert bekkenløsning etter fødsel, og betydningen av angst og depresjon for tilfriskningsprosessen, hos mer enn 41,000 kvinner. Funnene viser at:

  • 4 av 5 kvinner var helt kvitt smertene seks måneder etter fødselen.
  • 3.5 % av kvinnene rapporterte fortsatt om betydelige smerter seks måneder etter fødselen.
  • Risikoen for vedvarende bekkenløsning økte med smertenes alvorlighetsgrad i svangerskapet. Mest alvorlig var det å ha smerter både fortil og på begge sider bak i bekkenet (som på engelsk kalles «pelvic girdle syndrome»).
  • Kvinner med symptomer på angst og depresjon i svangerskapet hadde økt risiko for vedvarende bekkenløsning, selv etter justering for alvorlig smerte i svangerskapet.

Betydning av angst og depresjon

Hvorfor har kvinner med angst og depresjonssymptomer økt risiko for vedvarende bekkenløsning?

– Disse kvinnene kan ha økt oppmerksomhet mot smerten, og de kan tolke den annerledes enn kvinner uten angst og depresjon, forklarer manuellterapeut og postdoktor Elisabeth K. Bjelland ved Divisjon for Psykisk Helse.

– For eksempel er det rapportert at depressive personer i større grad har katastrofetanker. Derfor kan smerter hos kvinner med angst og depresjon i større grad medføre uhensiktsmessige bevegelsesmønstre, fysisk inaktivitet, og kan hindre deltagelse i sosiale aktiviteter.

Sammenhengen kan også skyldes nevrofysiologiske mekanismer, forklarer Bjelland:

– Kvinner med angst og depresjon kan ha mindre effektiv smertehemming, og de kan være mer sårbare for at langvarig smerte kan påvirke sentralnervesystemet.

Implikasjoner

– Denne studien viser at prognosen ved bekkenløsning er god for de aller fleste. Likevel bør klinikere være oppmerksomme på kvinner med sterke smerter i svangerskapet, særlig hvis de i tillegg har symptomer på angst og depresjon, konkluderer Bjelland.

Om studien

Resultatene er basert på data fra 41 421 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen som hadde rapportert om bekkenløsning i svangerskapsuke 30. Kvinnene fylte ut spørreskjemaer i uke 17 og 30 av svangerskapet, og 6 måneder etter fødsel. De ble spurt om sosioøkonomiske faktorer, om generell helse, smerter i bekkenet og om tidligere svangerskap. Angst og depresjon ble målt med en kortversjon av spørreskjemaet Hopkins Symptom Checklist. Studien mangler informasjon om angst og depresjon før svangerskapet, og det må derfor tas et forbehold når det gjelder retningen på sammenhengen mellom angst og depresjon og vedvarende smerter.

Prosjektleder for studien er Dr.med. Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet. Studien er utført i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.

Referanse

Bjelland, E.K., Stuge, B., Engdahl, B. and Eberhard-Gran, M. The effect of emotional distress on persistent pelvic girdle pain after delivery: a longitudinal population study. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2012; DOI: 10.1111/1471-0528.12029.