Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gunstig å trene under svangerskapet

Publisert Oppdatert


Regelmessig trening i svangerskapet reduserer risiko for å føde store barn med 23-28%. Særlig gjelder detteførstegangsfødende kvinner, og det er uavhengig av om man trente før svangerskapet. Dette viser resultatene i ny studie fra Mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.Har du funnet en feil?

gravid mage 3.
gravid mage 3.
Å føde store barn (definert som nyfødte med en fødselsvekt over 90-percentilen), er forbundet med en rekke komplikasjoner både for mor og barn. Høy fødselsvekt er også forbundet med overvekt senere i livet. Flere studier har vist at både gjennomsnittlig fødselsvekt og andelen store barn har økt de senere årene.

Owe og medarbeidere har analysert data fra 36869 svangerskap i MoBa. Flerlingesvangerskap og svangerskap med varighet kortere enn 37 uker ble ekskludert.

  • Mer enn en av ti nyfødte hadde en fødselsvekt lik eller over 90-persentilen.
  • Mer enn halvparten av disse barna ble født av kvinner som hadde født ett eller flere barn tidligere.
  • For førstegangsfødende kvinner som rapporterte at de trente minst tre ganger per uke i 17. svangerskapsuke, var sannsynligheten for å føde store barn redusert med 28%.
  • Forskerne fant ikke tilsvarende tall for flergangsfødende kvinner og tror det kan skyldes at disse kvinnene både trener mindre enn førstegangsfødende kvinner, samtidig som de velger aktiviteter med lavere intensitet.

Selv om denne studien ikke fant en sammenheng mellom trening før svangerskapet og sannsynligheten for å føde store barn, understreker forskerne likevel viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet for alle kvinner som planlegger å bli gravide. Tidligere studier har nemlig vist at de kvinnene som har innarbeidet regelmessige treningsvaner før de blir gravide, fortsetter å trene også gjennom hele svangerskapet.

Ref: Owe KM, Nystad W, Bø K. Association between regular exercise and excessive newborn birth weight. Obstetrics&Gynecology, 114(4): 770-776, 2009