Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Grovt og grønt kosthold kan forebygge for tidlig fødsel

Publisert Oppdatert

Gravid som spiser grønnsaker
Foto: Colourbox.com

Grønnsaker, frukt, fisk og grovt brød er viktig for mor og barn. Men gravide spiser også pølser, loff og chips. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gode nyheter til gravide: – Vår forskning viser at grovt og grønt virker beskyttende mot for tidlig fødsel, selv om gravide også spiser mindre sunne matvarer i tillegg, sier seniorforsker Anne Lise Brantsæter.


Forskningen er nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet British Medical Journal.

Forskere fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet og Folkehelseinstituttet har brukt data fra 66.000 gravide kvinner som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Kvinnene svarte på et generelt spørreskjema om livsstil, sykdom og helse tidlig i svangerskapet og et spørreskjema om kostholdet sitt da de var omtrent midtveis i svangerskapet.

Tre hovedtyper kosthold

Ved hjelp av en analyse som tar hensyn til hvilke matvarer vi ofte spiser sammen, for eksempel fisk og poteter, klarte forskerne å gruppere kvinnenes inntak av matvarer i tre kostholdsmønstre: grovt og grønt kosthold, vestlig kosthold og tradisjonelt norsk kosthold.

Kvinnene som spiser hovedsakelig grovt og grønt, har et kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær, sopp, nøtter, grovt brød, vegetabilsk olje, kylling og fisk. De spiser sjelden loff, pizza og pølser, og de drikker ofte vann som tørstedrikk.

Gravide som i hovedsak har et vestlig kosthold, spiser oftere potetgull, sjokolade, pommes frites, loff, kaker og drikker sukkerholdig brus. De spiser sjelden mager fisk og grovt brød.

I gruppen gravide som har et tradisjonelt norsk kosthold, spiser kvinnene ofte kokte poteter og grønnsaker, fiskeprodukter, mager fisk, som torsk og sei, saus og grøt. De spiser sjelden pizza og kylling.

Viktig å forebygge for tidlig fødsel

Forskerne fant at kvinner som hovedsakelig spiser det grove og grønne og det tradisjonelle norske kostholdet har lavere risiko for å føde for tidlig, det vil si før svangerskapsuke 37, enn gravide som spiser lite av matvarene som kjennetegner disse mønstrene.

– Våre resultater tyder på at det er viktigere for gravide å øke inntaket av grove og grønne matvarer enn totalt å unngå å spise pølser, pizza og chips, sier Brantsæter.

Brantsæter understreker at det er viktig å undersøke alle muligheter for å forebygge for tidlig fødsel, fordi tidlig førsel medfører økt fare for sykdom hos barnet både i forbindelse med fødselen og på lengre sikt. Hele 75 prosent av alle dødsfall i forbindelse med fødsel skjer i gruppen for tidlig fødte barn.

– Det er mange risikofaktorer som kan føre til for tidlig fødsel, blant annet røyking og overvekt, men det er til nå forsket lite på sammenhengen mellom kostholdsmønstre og fødselsutfall, sier Brantsæter.

Dette forskningsarbeidet er det første som har brukt analyse av kostholdsmønstre (principal component analysis) for å se på sammenhengen mellom matinntak og for tidlig fødsel.

Studien understøtter tidligere forskning som viser at matvarer som er forbundet med redusert risiko for spontan tidlig fødsel tilhører det grove og grønne kostmønsteret. Matvarene som inngår i dette mønsteret og i det tradisjonelle kostmønsteret er i stor grad sammenfallende med Helsedirektoratets anbefalinger for et helsefremmende kosthold.

Tidligere studier i Den norske mor og barn-undersøkelsen har i tillegg vist at et hovedsakelig grovt og grønt kosthold også kan forebygge svangerskapsforgiftning, og at mødre som følger kostholdsanbefalingene har lettere for å unngå overvekt i månedene etter fødselen.

Store variasjoner i kostholdet

Alder, utdanning og antall tidligere fødsler virker inn på kostholdsmønsteret. Eldre mødre, førstegangsfødende, ikke-røykere og mødre med høy utdanning spiser oftere grove og grønne matvarer.

– Førstegangsfødende hadde en signifikant høyere score på grovt og grønt kosthold. Det kan bety at disse kvinnene er mer opptatt av kostholdet under graviditeten enn kvinner som har født flere barn, eller det kan bety at kvinner som har født flere barn vet at risikoen for å føde for tidlig er lavere ved senere svangerskap, sier Brantsæter.

Forskerne er ikke sikre på om grovt og grønt kosthold kan forebygge svært tidlige eller moderat tidlige fødsler. De fant derimot en signifikant sammenheng mellom grovt og grønt kosthold og reduksjon av de sene tidligfødslene, det vil si fødsler i uke 34 til 37, for tidlig fødsel hos førstegangsfødende og reduksjon av spontane tidlige fødsler.

– Det er en stor styrke at Den norske mor og barn-undersøkelsen omfatter så mange gravide kvinner fra hele landet og at vi har informasjon om en rekke bakgrunnsfaktorer som er viktige å ta hensyn til ved analyse av sammenhenger mellom kosthold og fødselsutfall, sier Brantsæter.

Viktig kostholdsveiledning

Forskningen er publisert i tidsskriftet British Medical Journal, som er et tidsskrift for leger og annet helsepersonell. Forskerne er derfor opptatt av den praktiske betydningen av funnene de har gjort.

– Selv om studien ikke kan fastslå årsakssammenhenger, viser vår forskning at de nåværende kostholdsrådene er gode. Vi vil gjerne inspirere leger, jordmødre og andre som gir råd til gravide til å snakke mer om betydningen av kosthold i svangerskapet. Vi ønsker å vise den gravide kvinnen at det kan ha stor betydning å spise litt mer grovt, frukt og grønt uten å måtte legge om hele kostholdet, avslutter Brantsæter.

Referanse:

Englund-Ögge L, Brantsæter AL, Sengpiel V, Haugen M, Birgisdottir BE, Myhre R, Meltzer HM, Jacobsson B. Maternal dietary patterns and preterm delivery - results from large prospective cohort study. BMJ (2014).