Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gravide trener ikke nok

Publisert Oppdatert


Gravide kvinner bør trene 3 til 5 ganger i uken med moderat intensitet i minst 15 minutter, i følge internasjonale helseråd. Kun 15 % av kvinner følger disse rådene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.comTidligere studier har vist at trening under svangerskapet kan gi en rekke positive virkninger for mors fysiske og psykiske helse. Derfor blir de fleste kvinner anbefalt å være fysisk aktive under svangerskapet.

Forskerne i denne studien ville undersøke treningsnivå og hva som kjennetegner kvinner som trener under svangerskapet. I tillegg ville de undersøke sammenhengen mellom trening i første trimester og forekomst av bekken- og ryggplager samt depresjon i siste del av svangerskapet.

3482 gravide kvinner deltok i studien. 30 % av disse trente mindre enn en gang i uken, 40 % trente 1-2 ganger i uken, mens kun 15 % innfridde dagens anbefalinger for å vedlikeholde og bedre kondisjon og styrke. Førstegangsfødende, normalvektige og høyt utdannede trente mest. Kvinnene som trente 1-2 ganger i uken hadde lavere forekomst av ryggplager og depresjon senere i svangerskapet, og de som trente minst 3 ganger i uken hadde i tillegg mindre bekkenplager.

Helsegevinster ved å trene

Å trene under svangerskapet medfører helsegevinster, men likevel er det mange som ikke gjør dette.

– Generelt sett er det et problem at vi beveger oss for lite, sier Malin Eberhard-Gran, som er en av hovedforskerne bak studien.

– For lite bevegelse i svangerskapet kan øke sannsynligheten for en del svangerskapsrelaterte sykdommer og plager, så som svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, overvekt med mer, tilføyer Eberhard-Gran.

Det kan være flere grunner til hvorfor kvinner ikke vil trene under svangerskapet.

– Det er ikke sikkert de ikke vil, presiserer Eberhard-Gran.

– Manglende tilbud om tilpasset trening og /eller informasjon om nytteverdien av mosjon under svangerskap kan være medvirkende årsaker. Dessuten kan en del svangerskapsplager så som kvalme og tretthet vanskeliggjøre fysisk aktivitet. Vi skal heller ikke glemme ”tidsklemma”.

Resultatene fra denne studien tyder på at helsepersonell bør oppmuntre gravide kvinner til å bevege seg mer under svangerskapet.

Om studien

Studien ble utført i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Norges Idrettshøgskole. Kvinnene som deltok var en del av “Favn om fødselen”-studien. De svarte på et spørreskjema om fysisk aktivitet i svangerskapsuke 17-21, og et spørreskjema om helseplager i uke 32. Ytterligere informasjon om kvinnene (om fødselen og sosioøkonomisk status) ble hentet fra medisinsk fødselsregister.

Referanse

K. Gjestland, K. Bø, K. Mari Owe and M. Eberhard-Gran (2012) Do pregnant women follow exercise guidelines? Prevalence data among 3482 women, and prediction of low-back pain, pelvic girdle pain and depression. British Journal of Sports Medicine. doi:10.1136/bjsports-2012-091344