Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gravide «shopper» legemiddelinformasjon

Publisert Oppdatert


Over halvparten av gravide kvinner trenger informasjon om legemidler under svangerskapet, viser en ny studie. – Vårt inntrykk er at gravide bruker Internett til å dobbeltsjekke det helsepersonell sier, men mange ender opp med å bli forvirret når informasjonen spriker, sier forsker Hedvig Nordeng ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX
COLOURBOX
Over 7000 gravide kvinner og nybakte mødre fra 23 land svarte på spørsmålet: «Hadde du behov for informasjon om legemidler i løpet av svangerskapet?» Av disse rapporterte i gjennomsnitt over halvparten å ha hatt behov for informasjon om legemidler.

Kvinnene ble også spurt om hvilke informasjonskilder de brukte. I gjennomsnitt ble tre forskjellige informasjonskilder brukt. Helsepersonell ble mest brukt (leger 73 %, apotekpersonell 46 % og jordmødre/sykepleiere 33 %), men de fleste oppga også Internett som kilde til legemiddelinformasjon (60 %).

– Hvorfor vil gravide ha informasjon om legemidler?

– Når vi snakker med gravide, opplever vi mye usikkerhet vedrørende legemiddelbruk. De vil vite hvilke medisiner som er trygge og hvilke som er farlige for fosteret. Mange gravide med akutte eller kroniske sykdommer er veldig engstelige for å bruke medisiner, selv når legen har forskrevet det, forteller forsker Hedvig Nordeng ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Nordeng er en av forfatterne bak studien som nylig er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet BMJ Open.

Store forskjeller mellom land

Det var markante forskjeller mellom forskjellige land når det gjaldt informasjonsbehov og hvilke informasjonskilder som ble brukt.

– Hva er grunnen til forskjellene mellom landene?

– Vi vet lite om årsaker til forskjeller mellom forskjellige land, men organisering av svangerskapsomsorgen, tekstene i pakningsvedlegg for legemidler, tilgang til Internett og kulturelle forskjeller er noen av faktorer som kan spille en viktig rolle, sier Nordeng.

Sprikende informasjon

– Resultatene fra denne studien støtter inntrykket vårt at gravide "shopper" legemiddelinformasjon, og at dette gjelder mange vestlige land. Vårt inntrykk er at gravide bruker Internett til å dobbeltsjekke det helsepersonell sier, men mange ender opp med å bli forvirret når informasjon fra forskjellige kilder spriker, sier Nordeng.

– Mange velger å unnlate å ta medisinen for å være på den sikre siden. Dette er ikke alltid medisinsk forsvarlig. En ubehandlet sykdom kan i noen tilfeller utgjøre større risiko for mor og barn enn medisinen, som for eksempel ved epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, astma og reumatiske sykdommer.

Har betydning for helsesektoren

Resultatene fra studien vil bidra i debatten om hvordan vi kan sikre at gravide får kunnskapsbasert legemiddelinformasjon, samt om hvilken rolle Internett har for helseinformasjon. Funnene er viktige for våre helsemyndigheter som skal sikre trygg legemiddelinformasjon til gravide, samt helsepersonell som følger opp gravide kvinner.

Om studien

Studien bruker data fra 23 land (Nord-Europa, Sør-Europa, Øst-Europa, Russland, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Australia). Data ble samlet inn via et anonymt nettbasert spørreskjema. I alt ble over 7000 kvinner inkludert i studien (5090 gravide og 2002 kvinner barn under 6 måneder). Studien er et samarbeid med forskere ved det finske legemiddelverket og er en del av en større multinasjonal studie. Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo tok initiativ til studien i samarbeid med Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstituttet.

Referanse

Hämeen-Anttila K, Jyrkkä J, Enlund H, Nordeng H, Lupattelli A, Kokki E. Medicines
information needs during pregnancy – a multinational comparison
. BMJ Open, vol.3, issue 4 (Open access). doi:10.1136/bmjopen-2013-002594