Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gravide overvurderer faren ved bruk av legemidler i svangerskapet

Publisert Oppdatert


Gravide og spedbarnsmødre overvurderer risikoen for fosterskader ved bruk av spesifikke legemidler, matvarer og kjemikalier. Dette gjelder for eksempel bruk av trygge legemidler som penicillin. Det viser en samarbeidsstudie fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Toronto Hospital i Canada.


Har du funnet en feil?

gravid mage.jpg
I studien svarte nesten åtte av ti at de hadde hatt behov for informasjon om legemidler i svangerskapet. De vanligste informasjonskildene var legen, pakningsvedlegg, apoteket og internett. Mange kvinner brukte flere kilder, og i 25 prosent av tilfellene samsvarte ikke informasjonen i all hovedsak.

Den vanligste konsekvensen når informasjonen ikke samsvarte, var at kvinnen valgte å ikke bruke legemidlet. Forskerne ønsker å undersøke nærmere i hvilken grad holdningene påvirker bruken av legemidler forskrevet av lege.

– Studien viser at gravide og småbarnsmødre har mange spørsmål om hva som er trygt. Dette gjelder ikke bare legemidler, men også andre dagligdagse stoffer som hårprodukter, husholdningskjemikalier og forskjellige matvarer, sier forsker Hedvig Nordeng ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Nordeng er førsteforfatter på to nye artikler som er publisert om studien (se lenker nederst på siden), som er den første i sitt slag i Norge.

Stort informasjonsbehov

De fleste gravide i studien hadde en positiv holdning til legemidler generelt sett, men var usikre og tilbakeholdne når det gjaldt legemidler i svangerskapet.

– Behovet for informasjon er stort. Det er riktig å ha en restriktiv holdning til bruk av legemidler i svangerskapet, men det må ikke bli slik at gravide unnlater å bruke legemidler som legen har forskrevet, som for eksempel penicillin ved en urinveisinfeksjon, eller at de heller bruker naturmidler, sier Nordeng.

– Det er viktig at både helsepersonell og helsemyndigheter har en forståelse for hvordan kvinners risikooppfatning kan påvirke avgjørelser om legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode, sier Nordeng.

Kvinnene som hadde helserelaterte yrker hadde høyere tiltro til legen enn gravide med andre yrker. Gravide med høyere utdanning var mer skeptiske til naturmidler enn kvinner med lavere utdanning.

Ikke samsvar mellom kunnskap og risikovurdering

Forskerne var ikke overrasket over at gravide og spedbarnsmødre overvurderer risikoen for fosterskader ved bruk av spesifikke legemidler, matvarer og kjemikalier.

– Mer overraskende var det at nesten ni av ti hadde en korrekt vurdering av risiko for fosterskader generelt sett. Det var altså en ”mismatch”: De kjenner godt til at fosterskader er sjeldne, men tar de et legemiddel selv, tror mange at de med en gang utsetter fosteret for økt risiko for misdannelser - selv ved bruk av trygge legemidler som penicillin, sier Nordeng.

Legemidler mot depresjon og søvnproblemer ble vurdert som farligst blant legemidlene.
Det var en klar sammenheng mellom eget bruk av legemidler og hvor risikabelt de skåret legemiddelbruken - ved inntak i eget svangerskap ble bruken skåret som konsekvent mindre risikabelt.

Om studien

Studien har undersøkt kvinners oppfatning av risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet. Funnene bekrefter tidligere funn fra utlandet. Studier fra Spania og Canada viser de samme tendensene.

Studien ble gjennomført via et nettbasert spørreskjema i perioden september 2008 – oktober 2008. Kvinnene ble rekruttert via fire nettsteder for gravide. I alt svarte 1 793 kvinner på undersøkelsen. Av disse var 866 gravide (48,3 prosent), og 927 (51,7 prosent) mødre med minst ett barn under 5 år.

Disse kvinnene ble bedt om å score hvor risikabelt de trodde 17 forskjelllige legemidler, matvarer, røyk, alkohol og andre substanser var på en skala fra 0 (dvs. trygt å bruke) til 10 (alltid fosterskadelig).

Kvinnene ble også bedt om å ta stilling til 16 utsagn om legemidler. Disse utsagnene var både av generell art (7 stk) og spesifikke med hensyn til bruk i svangerskapet (9 stk).

De oppgav opplysninger om eget legemiddelbruk i svangerskapet og om egen bakgrunn med hensyn til alder, antall barn fra før av, sivilstatus, utdanning, yrke, samt om inntak av alkohol og røyk i svangerskapet. Kvinnenes sosiodemografiske bakgrunn gjenspeilet den generelle norske fødepopulasjonen, men unntak av utdanningsnivået. Kvinnene i undersøkelsen hadde høyere utdanning sammenlignet med vanlig utdanningsnivå blant kvinner i Norge i alderen 25 – 29 år.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og forskere ved MotherRisk, Toronto Hospital for Sick Children.

Kilde:

  • Perception of risk regarding the use of medications and other exposures during pregnancy. Eur J Clin Pharmacology 2010; 66: 207-14. Hedvig Nordeng & Eivind Ystrøm & Adrienne Einarson
  • Pregnant Women's Beliefs about Medications - a Study among 866 Norwegian Women av Hedvig Nordeng, Gideon Koren, Adrienne Einarson. Annals of Pharmacotherapy online.