Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fører tidligere abort til fødselsangst?

Publisert Oppdatert


Tidligere dramatiske fødsler kan føre til fødselsangst. Det er imidlertid lite som tyder på at traumatiske hendelser som spontanabort eller selvbestemt abort øker risikoen for fødselsangst, viser en ny studie.


Gravid kvinne
Colourbox.com
Studien viser at åtte prosent av kvinnene opplevde angst for å føde, men at tidligere aborter ikke var en av årsakene til frykten. Studien er en del av en stor kohortstudie om fødselsangst, Favn om fødselen-studien, som er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Nyttig kunnskap

- Vi vet at dramatiske fødsler kan føre til fødselsangst. Vi vet også at både spontanabort og selvbestemt abort for noen kvinner kan oppleves som traumatisk. Vi tenkte derfor at et nytt svangerskap kan gjenoppfriske et traume. Resultatene fra denne studien tyder ikke på at tidligere aborthistorie fører til en retraumatisering av gravide, sier Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet, prosjektleder for Favn om fødselen-studien.

- Siden abort angår mange kvinner i Norge, er mulige konsekvenser for kommende svangerskap viktig informasjon.

Forskerne kjenner ikke til at tidligere studier har sett på sammenhengen mellom tidligere aborter og utvikling av fødselsangst. Derimot finnes det en del studier som har undersøkt hvilken betydning abort kan ha for å utvikle depresjon eller angstlidelser, posttraumatisk stresslidelse og selvmord. En systematisk oversikt fra 2011 kunne imidlertid ikke bekrefte en sammenheng mellom selvbestemt abort og dårlig psykisk helse.    

Hva kan forklare fødselsangst?

Man vet fortsatt lite om mekanismene bak fødselsangst.

- Vi vet imidlertid fra før at tidligere dramatiske fødsler hos flergangsfødende, frykt for smerte, sykdommer eller fysiske plager, men også psykososiale faktorer kan ha betydning, sier Eberhard-Gran.

Hva som forårsaker fødselsangst undersøkes nærmere i Favn om fødselen-studien.

Om studien

Denne studien er en oppfølgingsstudie av gravide og fødende og omfattet 2 753 kvinner med planlagt fødsel på Akershus universitetssykehus (Favn om fødsel-studien). Informasjon ble innhentet via spørreskjemaer i svangerskapsuke 18 og 32, samt ved uttrekk fra sykehusets fødejournalsystem. Kvinnene ble rekruttert i forbindelse med ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17-20. Angst for å føde ble målt i svangerskapsuke 32 ved Wijma-skalaen.

Blant kvinnene i studien som hadde utført to eller flere selvbestemte aborter, hadde en større andel angst for å føde enn blant dem som aldri hadde tatt abort, men forskjellene var ikke statistisk signifikante. Når det ble tatt høyde for psykisk helsestatus, forsvant denne forskjellen helt. Forskerne fant heller ingen sammenheng mellom spontanaborter og angst for å føde.

Studien er omtalt i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Malin Eberhard-Gran er hovedansvarlig for studien og medforfatter på artikkelen, mens førsteforfatter er Tone Breines Simonsen ved forskningssenteret og Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.