Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

Publisert Oppdatert


En omfattende, internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser at røyking i svangerskapet er et utbredt problem i Europa. Omtrent en av fire kvinner klarer ikke å stumpe røyken når de blir gravide. I Norge er andelen mindre, men røyking i svangerskapet utgjør likevel en betydelig helserisiko også her til lands.


Har du funnet en feil?

colourbox.com
colourbox.com
Noen kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet til tross for omfattende informasjon om hvilke farer røyking utgjør for fosteret. Denne studien er basert på data fra en multinasjonal, web-basert studie hvor over 8000 gravide kvinner og nybakte mødre fra 15 europeiske land ble rekruttert via et anonymt nettbasert spørreskjema vinteren 2011/2012.

Hensikten var å beskrive forekomsten av røyking i svangerskapet i de europeiske landene, og undersøke hvilke kvinner som har høyest risiko for å fortsette å røyke under svangerskapet. Slik kunnskap er viktig for både helsepolitikere og helsepersonell som skal hjelpe gravide med røykeslutt.

Resultater:

  • Av 8344 kvinner inkludert i studien, rapporterte 2944 (35,3 %) at de røykte før svangerskapet, enten fast eller av og til.
  • Av de 2944 kvinnene som røykte oppga 771 (26,2 %) at de fortsatte å røyke under svangerskapet. Blant disse røykte 88 kvinner (11,4%) mer enn 10 sigaretter per dag.
  • Det var stor variasjon blant de 15 europeiske landene i forekomst av røyking før og under svangerskapet. I Sverige røykte 25,0 % og i Kroatia 50,0 % av kvinnene før svangerskapet. Andelen kvinner som røykte underveis i svangerskapet varierte fra 4,2 % i Island til 18,9 % i Kroatia.
  • I Norge oppga 33,6 % å røyke enten fast eller av og til før svangerskapet, mot 6,8 % i svangerskapet.

Henger sammen med lavt utdanningsnivå

De kvinnene som hadde størst sannsynlighet for å fortsette å røyke under svangerskapet var i følge disse tallene de som levde i Øst- eller Vest-Europa, uten ektefelle/partner, med et lavt utdanningsnivå, og med lav evne til å forstå helseinformasjon. Dessuten var de oftest hjemmeværende, hadde barn fra før, med ikke-planlagt graviditet, og de tok ikke folsyre. Kvinner som røykte mer enn ti sigaretter per dag i løpet av svangerskapet var mest sannsynlig bosatt i Øst-Europa og hadde et lavt utdanningsnivå.

Godt grunnlag for sammenligning mellom land

Forsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo, Hedvig Nordeng, mener en av styrkene til studien er at den gjør det mulig å sammenstille data fra ulike stater:

- Studien skiller seg fra tidligere studier ved at vi har utført studien simultant i mange europeiske land, og dermed har et godt grunnlag for å beskrive og sammenligne funn på tvers av land. Dette har tidligere vært vanskelig fordi studiene gjerne har konsentrert seg om ett land, en region eller en bestemt gruppe gravide, sier hun.  

Hun legger til at tallene fra Norge stemmer godt overens med røyketall fra Medisinsk fødselsregister om røyking ved svangerskapets slutt.

- Norge er ett av de landene som har relativt lav forekomst av røyking i svangerskapet (ca. 7 %). Samtidig er det fortsatt viktig å ha et fokus på røykeslutt i svangerskapet her til lands, da det er velkjent at røyking skader også det ufødte barnet.

Om studien

Studien er initiert av Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo i samarbeid med Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstituttet og St Olavs Hospital i Trondheim.

Referanse:

Smedberg J, Lupattelli A,  Mårdby AC, Nordeng H.  Characteristics of women who continue smoking during pregnancy: a cross-sectional study of pregnant women and new mothers in 15 European countries. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14: 213 DOI: 10.1186/1471-2393-14-213