Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Årsaker til ekstrem svangerskapskvalme

Publisert Oppdatert


Noen kvinner rammes av ekstrem kvalme (hyperemesis gravidarum) i svangerskapet, men sykdomsårsaken er ukjent. Arvelighet og etnisk opprinnelse kan ha betydning, viser stipendiat Åse Vikanes’ doktorgradsavhandling ”Causes of hyperemesis gravidarum”. Vikanes er ansatt ved Avdeling for arv og miljø ved Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Gravid kvinne
Colourbox.com
Opptil 80 prosent av alle kvinner opplever kvalme og oppkast tidlig i svangerskapet. Mellom 0,8 og 3,2 prosent utvikler ekstrem svangerskapskvalme. På grunn av væsketap og ernæringssvikt er tilstanden blant de hyppigste årsakene til sykehusinnleggelse blant gravide. Ekstrem svangerskapskvalme er også assosiert med en rekke komplikasjoner som lav fødselsvekt og sterkt redusert livskvalitet for mor. Doktorgadsavhandlingen er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen og Medisinsk fødselsregister.

Etniske forskjeller

Vikanes har i sin avhandling funnet store etniske forskjeller i forekomsten av ekstrem svangerskapskvalme. Kvinner født i India, på Sri Lanka eller i Afrika sør for Sahara, hadde mer enn tre ganger så stor risiko for å utvikle tilstanden sammenlignet med kvinner født i Norge. Ulikhetene kunne ikke forklares med forskjeller i sosioøkonomiske forhold og slektskap mellom foreldrene påvirket ikke resultatene. Lengden av opphold i Norge kan se ut til å påvirke risikoen for hyperemesis i varierende grad avhengig av mors fødeland.

Tredoblet risiko mellom generasjoner

Blant etnisk norske kvinner er det tredoblet risiko for å utvikle ekstrem svangerskapskvalme dersom mor også hadde sykdommen i et eller flere av sine svangerskap. Partnere til sønner som ble født etter svangerskap med hyperemesis hadde ingen økt risiko for å utvikle tilstanden.

Overføringen fra mødre til døtre og ikke gjennom sønner tyder på en genetisk årsak, selv om betydningen av miljømessige faktorer som overføres gjennom generasjoner ikke kan utelukkes.

Røyking og vekt påvirker

Ikke-røykende kvinner med lavere eller høyre kroppsmasse indeks enn normalt hadde forhøyet risiko for å utvikle hyperemesis. Røykere hadde mindre risiko enn ikke-røykere for å få hyperemesis.

- Funnene kan være et steg på veien til å finne ut mer om årsakene til ekstrem svangerskapskvalme. Jeg vil likevel understreke at resultatene ikke er et argument for å røyke, sier Åse Vikanes.