Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Antidepressiva og svangerskap

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Over en prosent av gravide i den norske mor- og barnstudien (MoBa) brukte medisiner mot depresjon i svangerskapet. For noen gravide er slik behandling nødvendig, men er dette trygt for fosteret? I en 2012 delstudie fra MoBa er det ikke vist noen økt risiko for medfødte fosterskader, for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt etter bruk av antidepressiva.


Nesten 700 av over 63 000 deltakere i denne MoBa-studien brukte medikamenter mot depresjon mens de var gravide. Litt over 1000 kvinner brukte slike medisiner de siste seks måneder før svangerskapet, men sluttet når de ble gravide. Samlet sett fant man ingen økning av fosterskader, lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel etter bruk av antidepressiva. Flere typer antidepressiva var benyttet, men moderne antidepressiva (SSRI) var de klart mest brukte. Ingen av enkeltmedisinene ga økt risiko for uheldige effekter i svangerskapet. Heller ikke tidsrommet for når legemidlene ble brukt så ut til å ha noen betydning.

Ved bruk av alle legemidler vil gravide, leger og farmasøyter være ekstra forsiktige fordi eventuelle bivirkninger også angår et spirende liv i en spesielt sårbar fase. Legemidler som har spesielt uheldige bivirkninger i svangerskapet finnes, samtidig som det utvikles mange nye medisiner der man ikke vet nok om hvor trygge de er. Mange nye medisiner brukes mot depresjon og angst, og derfor er informasjon om disse er trygge i svangerskapet etterspurt. Noen tidligere studier har gitt mistanke om at risikoen for medfødte hjertefeil kan være økt ved bruk av enkelte antidepressiva.

- Som for alle legemidler, er det viktig å være restriktiv og ha en god grunn til å forskrive antidepressiva til gravide, sier Hedvig Nordeng og Malin Eberhard-Gran, som står bak studien.

- Vi finner ingen økt risiko for skadelige effekter innenfor det tidsrommet og de målene vi har undersøkt. Depresjon hos gravide kan også ha negative konsekvenser for barnets helse. Avveiningen mellom risiko og hensynet til mors helse gjennom svangerskapet må alltid gjøres hos hver enkelt. Vi tror imidlertid at denne studien kan bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for slike avgjørelser, samtidig som disse funnene vil virke betryggende for de gravide som må bruke medisiner i svangerskapet, sier forskerne.

Referanse 

 J Clin Psychopharmacol 2012; 32: 186-194. Pregnancy Outcome After Exposure to Antidepressants and the Role of Maternal Depression. Results From the Norwegian Mother and Child Cohort Study.