Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Mor og barn-undersøkelsen

Antall tidligere fødsler øker risikoen for bekkenløsning

Publisert Oppdatert


Bekkenløsning i svangerskapet regnes som normalt og fysiologisk. Noen kvinner utvikler imidlertid symptomgivende bekkenløsning som innebærer at de får smerter i bekkenområdet. Disse smertene kan blant annet føre til at kvinnene får problemer med å gå. En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet tyder nå på at risikoen for å utvikle bekkenløsning øker med antall tidligere fødsler.


Har du funnet en feil?

gravid mage.jpg
Denne studien er den største i verden som omhandler bekkenløsning i svangerskapet. Noen tidligere studier har undersøkt risikofaktorer for bekkenløsning, men resultatene av disse studiene har vært motstridende.

– Våre funn tyder på at faktorer forbundet med det å ha født barn tidligere er sentrale for å utvikle bekkenløsning. Det gir grunnlag for videre forskning på hvordan svangerskapsrelaterte faktorer spiller inn i utviklingen av bekkenløsning, forteller stipendiat Elisabeth K. Bjelland ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Bjelland er førsteforfatter på artikkelen ”Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity” som er presentert i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Dobbel risiko for andregangsfødende

Hensikten med studien var å undersøke sammenhengen mellom antall tidligere fødsler og utvikling av smerter over både fremre og begge bakre bekkenledd, definert som bekkenleddsyndrom, hos 75 939 gravide kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Man fant at:

  • I siste del av svangerskapet rapporterte 15 % av kvinnene bekkenleddsyndrom.
  • 2,5 % rapporterte om alvorlig grad av bekkenleddsyndrom.
  • 7,7 % av de gravide brukte krykker på grunn av smertene.
  • Risikoen for bekkenleddsyndrom økte med antall tidligere fødsler: 11 % av de førstegangsfødende rapporterte bekkenleddsyndrom, mot 18 % av de andregangsfødende og 21 % av de tredjegangsfødende. Risikoen for alvorlig bekkenleddsyndrom var over doblet for andregangsfødende og tredoblet for tredjegangsfødende sammenlignet med førstegangsfødende, justert for andre faktorer.

Andre risikofaktorer for bekkenleddsyndrom var tidligere ryggsmerter, høy kroppsmasseindex, symptomer på depressivitet, lav alder, lav utdanning og tungt arbeid. Derimot hadde verken fysisk aktivitetsnivå før svangerskapet eller røyking i svangerskapet betydning for utvikling av bekkenleddsyndrom.

Lite kunnskap om årsakene til plagene

Bekkenløsning rammer 20-45 % av alle kvinner i svangerskapet.
- Fordi bekkenløsning er en betydelig årsak til sykemeldinger i svangerskapet, har plagene også samfunnsøkonomiske konsekvenser. Til tross for at bekkenløsning er et stort kvinnehelseproblem, er det lite kunnskap om årsakene til slike plager, sier Dr. med. Malin Eberhard-Gran ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Hun leder prosjektet ”Bekkenløsning: Hormonelle risikofaktorer og prognose” som skal undersøke faktorer som kan ha betydning for utvikling av bekkenløsning samt for tilfriskning etter fødselen. Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Referanse:

Bjelland EK, Eskild A, Johansen R, Eberhard-Gran M. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. Am J Obstet Gynecol 2010. Epub ahead of print.