Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Doktordisputas:

Svangerskapet og atferdsvansker hos små barn.

Publisert Oppdatert


Kan forhold i svangerskapet eller den første tida etter forklare atferdsvansker hos barn de første tre leveårene? Fredag 27. januar disputerer Mona Bekkhus fra Universitet i Oslo, og har mor- og barnundersøkelsen som grunnlag for sitt arbeid. Hennes funn gir ikke grunn til uro for mødre flest.


Har du funnet en feil?

Mona%20Bekkhus.jpg%20(thumbnail)[1].
Mona%20Bekkhus.jpg%20(thumbnail)[1].
I delstudien fra MoBa er informasjon fra over 25 000 deltakere om atferdsproblemer hos barna opp til treårsalder samlet. Spørreskjemaet fylt ut ved tre tidspunkt etter fødsel har gitt data om unormal gråt og irritabilitet hos barnet. Ved tre års alder finnes informasjon om tendens til aggressiv atferd etter en internasjonalt standardisert skala (Child Behaviour Checklist).

Forbigående angst og depresjon hos mor hadde ingen innvirkning verken i svangerskapet eller senere. Det samme ble funnet for konflikter i familien: Ingen spesifikk effekt på enkelttidspunkt gjorde utslaget, derimot var det den vedvarende konflikter i familien eller psykiske plager over tid som utgjorde risiko for barnet.

Arbeidet har også tatt for seg høyt inntak av koffein og tidlig start i barnehage og senere atferdsvansker. Ingen sammenheng ble funnet mellom å starte i barnehage før 18 måneders alder og atferdsvansker. Det var heller ikke en økt risiko forbundet med høyt inntak av koffeinholdig kaffe/te. En mulig effekt ble funnet ved høyt inntak av brus som blant andre stoffer inneholdt koffein.

Artiklene som doktorgradsarbeidet bygger på:

J Abnorm Child Psychol 2011; 611–621: The Role of Pre- and Postnatal Timing of Family Risk Factors on Child Behavior at 36 months

Acta Paediatrica 2010; 925–928: Intrauterine exposure to caffeine and inattention⁄overactivity in children

European Journal of Developmental Psychology 2011; 681–696: The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and high-quality provision