Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Nedgang i spilleproblemer blant unge etter seddelforbud

Publisert Oppdatert


Etter at forbudet mot seddelinntak på spilleautomater ble innført i 2006 gikk gjennomsnittlig spillefrekvens på spilleautomater ned med 20 prosent. Andelen ungdommer som spilte ukentlig eller oftere gikk ned med 26 prosent, mens andelen unge som hadde spilleproblemer ble redusert med 20 prosent, i følge ny SIRUS-studie.


Har du funnet en feil?

– Studien viser at norske ungdommers spillevaner endret seg etter at seddelforbudet ble innført. De spilte sjeldnere og brukte mindre penger og færre ungdommer hadde spilleproblemer, sier SIRUS-stipendiat Marianne Hansen.

Om studien

Hansen publiserer sammen med forskningsleder Ingeborg Rossow resultater fra studien i tidsskriftet International Journal of Mental Health and Addiction. Dataene ble samlet inn i tre skoleundersøkelser med ett års mellomrom. Hver av undersøkelsene omfattet vel 20 000 ungdommer mellom 13 og 19 år. De to første undersøkelsene var i 2004 og 2005, før seddelinntak ble forbudt, og den siste i 2006, etter innføringen av forbudet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for studien er utbredelsen av pengespill blant norske ungdommer. Fram til nylig har unge spilt ofte og brukt mye penger på spilleautomater, til tross for 18-års aldersgrense. Første juli 2006 ble det innført forbud mot seddelinntak på alle spilleautomater. Dette innebar at man måtte ha mynter tilgjengelig for å spille og derfor også fikk avbrudd i spillet når myntene tok slutt. Selv om man kunne satse like mye penger per spill som tidligere, ble det likevel mer tungvint å spille. 

Ingen endring før forbud - nedgang etter forbud

Ungdommene i undersøkelsene ble stilt de samme spørsmålene både i 2004 og 2005 (før forbudet) som i 2006 (etter forbudet). Ungdommenes spillevaner og grad av spilleproblemer var stabile fra 2004 til 2005, mens det var en klar nedgang – både i spillefrekvens, hvor mye penger som ble spilt bort og andel med spilleproblemer– etter seddelforbudet i 2006. Nærmere analyser av data peker i retning av at nedgangen kan tilskrives forbudet mot seddelinntak på pengespillautomatene.


Referanse

Marianne Hansen og Ingeborg Rossow: Limited cash flow on slot machines : effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviour Fulltekst, gratis tilgang for alle, 2010.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.