Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Nedgang i pengespill blant ungdom etter at automatene forsvant

Problematisk pengespilleatferd blant norske ungdommer har gått ned siden 2002. Mens én prosent av ungdommene i dag fyller kriteriene som pengespilleavhengige, var tilsvarende tall 3,2 prosent i en undersøkelse fra 2002. Dette viser en ny stor undersøkelse NOVA og SIRUS-stipendiat Marianne Hansen har utført for Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I alt har over 8300 elever ved 89 skoler over hele landet deltatt i undersøkelsen om ungdoms bruk av dataspill og pengespill.

Automatforbudet Nedgangen i pengespilleproblemer kan forklares med at gevinstautomatene forsvant fra det norske markedet i 2007. Andelen ungdommer som deltar i pengespill er også merkbart redusert. I 2002 oppga 78,5 prosent at de spilte pengespill i løpet av et år - i 2010 gjelder dette 64,3 prosent av norske ungdommer.

Skjevfordeling blant ungdom Én prosent av ungdommene fyller kriteriene for pengespillavhengighet. Dette utgjør 3800 ungdommer på landsbasis. I tillegg er ytterligere 3,5 prosent i risikosonen for å utvikle spilleproblemer. Pengespill er skjevfordelt: En liten gruppe står for mesteparten av spillingen. Denne gruppen har også i større grad spilleproblemer. Spill via internett er mer vanlig blant unge med spilleproblemer enn blant ungdom flest.

Negative faktorer Undersøkelsen viser at storforbruk, og særlig problematisk bruk av pengespill og dataspill har sammenheng med en rekke negative faktorer i ungdommenes liv. Det gjelder blant annet dårlig råd i familien, liten grad av foreldrekontroll og innsyn i ungdommenes liv og mye krangel mellom barn og foreldre. Skulking og konsentrasjonsvansker i skolen er mer utbredt blant unge med spilleproblemer. Spilleproblemer er også ofte relatert til risikoatferd når det gjelder rusmiddelbruk og annen normbrytende adferd.

Dataspill Av materialet går det også fram at over halvparten av ungdommene i 2010 har TV-spill på rommet sitt og 81 prosent har PC på rommet. 63 prosent av jentene og 96 prosent av guttene oppgir at de spiller dataspill minst én gang i måneden. Undersøkelsen viser også at en relativt stor gruppe ungdommer er storforbrukere av dataspill. 5,2 prosent av ungdommene spiller dataspill fire timer eller mer daglig eller nesten daglig. Storspillerne er nesten utelukkende gutter. I underkant av 1 prosent av ungdommene viser tegn på avhengighet til dataspill. Dette tilsvarer 3450 ungdommer på landsbasis.

Referanse

Nova-rapport 18/10: Uskyldig moro?

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.