Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mindre villige til å hjelpe avhengige

Publisert Oppdatert


Personer som ønsker et hierarki av sosiale grupper i samfunnet ønsker i mindre grad enn andre å bruke offentlige midler på behandling av rusmiddelavhengige personer. De er også noe mindre motivert til å bistå med personlig hjelp.


Har du funnet en feil?

Det er to av konklusjonene i en studie som nå er publisert i tidsskriftet Europe's Journal of Psychology.

SIRUS-forskerne Torleif Halkjelsvik og Jostein Rise har undersøkt hvordan to ulike sosiale holdninger var knyttet til folks motivasjon for personlig å hjelpe rusmiddelavhengige personer, og folks meninger om bruk av offentlige midler på behandling av avhengighet.

– Noen personer aksepterer – og til og med ønsker, at andre sosiale grupper er underlegne og har mindre muligheter i livet. Mennesker med slike holdninger ønsker ikke å bruke offentlige midler til behandling av avhengighet. De ønsker heller ikke å personlig bidra til å hjelpe avhengige, forteller Halkjelsvik.

Forskerne fant også lignende resultat for folk preget av konvensjonalisme, lydighet overfor autoriteter, og et ønske om å straffe folk som utgjør en trussel mot lov og orden.

Disse ønsket heller ikke å bruke offentlige midler til å hjelpe rusmiddelavhengige, men de var ikke mindre motiverte enn andre til å yte personlig hjelp til avhengige.

– Vi trodde i utgangspunktet at denne motviljen til å hjelpe var basert på oppfatninger om ansvar – at de som støtter slike hierarkistrukturer i samfunnet ser på rusmiddelavhengige som mer ansvarlige for egen situasjon, sier Halkjelsvik.

– Men analysene vi gjorde viste at denne antagelsen ikke var helt riktig. De som ønsker et hierarki av sosiale grupper er kanskje mindre hjelpsomme fordi de vil prøve å opprettholde forskjeller, mens de som ønsker like muligheter for alle kan bidra til dette gjennom å hjelpe folk som trenger det.

– Forskning vi har gjennomgått tyder på at det er mulig å forandre de typer holdninger vi målte i studien, noe som kanskje også vil kunne påvirke folks motivasjon til å hjelpe.

Om metoden

Deltakerne ble rekruttert på det elektroniske arbeidsmarkedet Amazon Mechanical Turk. Utvalget besto av 367 personer bosatt i USA, i alderen 18 til 72 år.

– Gjennom et spørreskjema svarte deltagerne på hvor villige de var til å hjelpe en kvinne som var avhengig av narkotika, og en mann som var avhengig av alkohol, sier Halkjelsvik.

De andre spørsmålene var knyttet til de sosiale holdingene som på engelsk kalles ”Social Dominance Orientation” og ”Right-Wing Authoritarianism”.

Les hele artikkelen

Dette er en artikkel fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.