Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Blir man deprimert av dårlig søvn, eller omvendt? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blir man deprimert av dårlig søvn, eller omvendt?

Forskningsfunn

Blir man deprimert av dårlig søvn, eller omvendt?

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at det går begge veier: vi sover dårligere når vi er deprimert og blir oftere deprimert når vi sover dårlig.

sovende mennesker søvn.jpg

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at det går begge veier: vi sover dårligere når vi er deprimert og blir oftere deprimert når vi sover dårlig.


Studien er basert på 24.715 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) som svarte på to spørreskjemaer med 11 års mellomrom (1995–97 og 2006–08). De ble spurt om søvnvansker (insomni), depresjon, fysiske plager og sosioøkonomiske og livsstil faktorer. Henholdsvis 5,1 % og ,5 % av deltakerne hadde insomni ved de to tidspunktene, og henholdsvis 8.9 og 9.3 % var deprimerte.

Forskerne fant at de som hadde insomni ved begge tidspunktene hadde en seksdoblet risiko for å være deprimert på slutten av de 11 årene. Samtidig hadde de som var deprimerte ved begge tidspunktene en sjudoblet risiko for å ha utviklet insomni. Effektene var fortsatt til stede når de tok hensyn til forskjeller i demografi, livsstil- og helsevariabler (“konfunderende faktorer”).

– Dette viser at årsakssammenhengen mellom søvnvansker og depresjon går begge veier, og at effekten hver vei er like sterk. Dette har ikke tidligere blitt vist i forskningslitteraturen, sier Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet, og hovedpersonen bak studien.

De fleste studier har kun sett på insomni som risikofaktor for senere depresjon, ikke omvendt. Veldig få studier har i tillegg sett på depresjon som risikofaktor for senere insomni, som i denne studien.

Studien finner også at effekten av insomni på depresjon er sterkere enn tidligere studier har funnet. Det kan være fordi i denne studien har de hatt strengere krav for hva betegnes som insomni, ved å inkludere nedsatt funksjon på dagtid i kriteriene (se faktaboks).

– Denne studien er viktig fordi den støtter opp under forskning som viser at tidlig behandling av en lidelse (for eksempel depresjon) trolig kan forhindre utvikling av en annen lidelse, insomni i dette tilfellet. Da begge disse lidelsene er assosiert med store individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser, vil forebyggende arbeid og tidlig intervensjoner være spesielt viktig, forteller Sivertsen.

Studien er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetsjukehus, Helse-Fonna HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Turku, Finland.

Referanse

Sivertsen, B. Salo, P., Mykletun, A., Hysing, M., Pallesen, S., Krokstad, S., Nordhus, I. H. and Øverland, S. (2012) The Bidirectional Association Between Depression and Insomnia: The HUNT Study. Psychosomatic Medicine 74 (6). DOI: 10.1097/PSY.0b013e3182648619