Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Varsling av utbrudd i helseinstitusjoner til Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet minner om at alle typer utbrudd på helseinstitusjoner skal varsles, også utbrudd av sykdommer som norovirus og influensa. Vi regner med at bare en viss andel av alle utbrudd meldes. Utbrudd kan varsles ved å bruke det nettbaserte databasen Vesuv, og Folkehelseinstituttet kan bistå med råd og veiledning i utbruddssituasjoner.

Gir verdifull kunnskap

Varsling av utbrudd i helseinstitusjoner gir verdifull informasjon om hvilke infeksjoner som er i sirkulasjon til enhver tid, og hvor stor sykdomsbyrden er, og om mulige endringer i virulens. Slik kan helsetjenesten være oppmerksomme på forebygging av utbrudd og eventuelt igangsette snarlige smitteverntiltak med mistanke om utbrudd. Kunnskap om hvilke infeksjoner som forekommer oftest gir også økt diagnostisk treffsikkerhet hvis man tar utgangspunkt i kliniske symptomer.

Hvordan varsle?

Varsel kan enkelt gjøres på Internett ved bruk av den elektroniske utbruddsdatabasen Vesuv, her finnes også en veileder i bruk av databasen (for eksempel oppretting av fellesbrukere), og man kan be om assistanse fra Folkehelseinstituttet. Detaljer om utbruddet føres inn og den lovpålagte varslingen til andre instanser gjøres samtidig, slik at kommuneoverlegen og fylkesmannen har oppdatert oversikt over utbrudd i deres ansvarsområde. Etter hvert som utbruddet utvikler seg kan informasjon endres og legges til. Det arbeides nå med utbedringer i Vesuv for rapportering av infeksjoner i sykehus. Mer informasjon om dette vil komme når disse er ferdigstilte.

Utbrudd i helseinstitusjoner hittil i år

Det er hittil i år rapportert inn 21 utbrudd i helseinstitusjoner, herav 19 sykehjem og to sykehus. Av disse var 16 gastroenteritter/norovirus, mens de resterende utbruddene var luftveisinfeksjoner (influensa). Nesten alle institusjonene som rapporterte ubrudd var sykehjem.

Lovhjemmel

Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-2, skal omgående varsles til fylkesmannen og til Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til kommuneoverlegen og fylkesmannen. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet.

Se også: www.utbrudd.no