Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatering 02.10.13:

Utbrudd av shigellose etter opphold på hotell i Tyrkia

Publisert Oppdatert


Flere skandinaviske barn ble innlagt på sykehus i Alanya i Tyrkia med diaré og oppkast i slutten av juli. Alle barna bodde på det samme hotellet, og ti av barna var norske. Utbruddet var forårsaket av bakterien Shigella sonnei . Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de som bodde på hotelletsom viser at smittekilden trolig var slush.


Har du funnet en feil?

I samarbeid med turoperatøren Star Tour og tyrkiske myndigheter har Folkehelseinstituttet gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut mer om forløpet av selve utbruddet og om mulig si noe om årsaken.

Totalt 137 personer svarte på spørreskjemaet som ble sendt ut til reisende som bodde på det aktuelle hotellet i slutten av juli. Av disse oppga 48 at de sa de hadde hatt diaré med varighet to dager eller lengre. Undersøkelsen viser at de de fleste ble syke i perioden 27 - 29. juli, og at utbruddet gikk raskt over. Men noen nærkontakter og familiemedlemmer ble smittet i etterkant.

Spørreundersøkelsen tyder på at slush kan ha vært årsaken til utbruddet. Risiko for å bli syk var nesten 8 ganger så høy for de som drakk slush enn for de som ikke drakk slush. Over 90 % av de som ble syke i perioden 27-29. juli oppgir at de drakk dette i uken før de ble syke. Undersøkelsen tyder også på at det etterpå er mulig at det kan ha vært noe smittespredning knyttet til mat fra fruktbuffet og barnebuffet.

Før undersøkelsen ble gjennomført var det også mistanke om smitte via bading i barnebassenget. Selv om smitterisiko fra bassenget ikke kan utelukkes, ser det ut fra undersøkelsen til at dette er en mindre sannsynlig årsak til utbruddet. Bare litt over halvparten av de som ble syke oppgir at de har badet i barnebassenget.

Star Tour og de tyrkiske myndigheter er orientert om resultatene og følger opp dette lokalt.

Om shigellabakterien

Shigella er en bakterie som hovedsakelig angriper tykktarmen og forårsaker diaré. Det finnes ulike varianter av bakterien. Shigella sonnei er den hyppigst forekommende i Europa. Bakterien gir som regel et mildere sykdomsbilde enn enkelte andre varianter av Shigella som f.eks. Shigella dysenteriae.

Sykdommen gir vanligvis en vandig diaré som i løpet av kort tid kan ledsages av magesmerter med feber og kvalme. Dehydrering (uttørring grunnet væsketap) kan forekomme hos barn. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er vanligvis 1-3 dager. Sykdommen smitter vanligvis gjennom forurenset vann eller mat. Person-til-person-smitte kan også forekomme, og sekundærtilfeller forekommer relativt ofte når barn er smittet. Det skal bare en liten mengde bakterier til for å bli smittet. Smittebærertilstand uten symptomer er sjelden, men kan forekomme og kan være langvarig.

Mest utenlandssmitte

Folkehelseinstituttet fikk i 2012 meldt 77 tilfeller av infeksjon med shigellabakterien. Av disse var 61 kjent smittet i utlandet. Hittil i år er det til Folkehelseinstituttet meldt 38 tilfeller av infeksjon med Shigella. I de senere årene har shigellabakterien kun sporadisk blitt funnet hos turister som har vært i Tyrkia. Folkehelseinstituttet har de senere årene fått meldt mellom 1-5 tilfeller per år smittet i Tyrkia, og for de siste ti år kun tre tilfeller hos barn mellom 0-9 år.

Les mer om shigellose: