Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Tilfeller av legionellasykdom i Østfold (2007)

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet og smittevernlegene i Fredrikstad og Sarpsborg har blitt varslet om fire tilfeller av legionellasykdom (legionærsykdom) hos personer bosatt i de to kommunene. Foreløpig er det ikke holdepunkter for å tro at smitten kommer fra noen felles kilde. Folkehelseinstituttet og kommunehelsetjenestene følger situasjonen nøye og videre undersøkelser pågår.Har du funnet en feil?

Tre av personene er bosatt på ulike steder i Fredrikstad og én er bosatt i Sarpsborg. De fire pasientene er blitt syke i tidsrommet 12. juni til 2. juli.  Alle de syke er over 50 år noe som er vanlig ved legionærsykdom. Én av pasientene fra Fredrikstad er død. Han hadde fra før en alvorlig, livstruende grunnsykdom. Ingen av de syke har vært i utlandet i tiden før de ble syke.

Folkehelseinstituttet har hittil i år fått meldt 18 tilfeller av legionærsykdom. Ni av disse har oppholdt seg i utlandet før de ble syke og ni er antatt smittet i Norge, inkludert de nylig varslete tilfellene fra Fredrikstad og Sarpsborg.

Kommunehelsetjenestene i Fredrikstad og Sarpsborg har igangsatt undersøkelser av varmtvannsanleggene i de sykes boliger og andre innretninger i kommunene som kan spre legionellabakterien. Siden legionellautbruddet i det samme området i 2005 har kommunene god oversikt over mulige kilder, for eksempel kjøletårn, som kan spre legionellabakteriene. Kontroll og prøvetaking av disse innretningene utføres jevnlig.

Folkehelseinstituttet og kommunehelsetjenesten i de to kommunene vurderer situasjonen slik at det mest sannsynlig dreier seg om fire enkeltilfeller som ikke har sammenheng med hverandre. Foreløpig er det ikke holdepunkter for en felles kilde som sprer legionellabakterier i området. Folkehelseinstituttet og kommunehelsetjenesten i Fredrikstad og Sarpsborg følger situasjonen nøye og videre undersøkelser pågår.

Legionærsykdom og symptomer

Legionærsykdom forårsakes av legionellabakterien. Denne bakterien finnes i vann og er utbredt i naturen. Innretninger der bakterien kan formere seg og videre spres via små vanndråper (aerosoler) til omgivelsene innebærer risiko for smitte. Eksempler på slike innretninger er dusjer, boblebad, kjøletårn og industrielle gassvaskeanlegg. Bakterien smitter ikke fra person til person. Det må vanligvis mange bakterier til for å bli syk, og faren for å bli syk av legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar. Sykdom hos barn forekommer svært sjelden. Det tar vanligvis fem til seks dager fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom.

Symptomer på sykdommen kan være hodepine, muskelsmerter og slapphet, etterfulgt av høy feber og tørrhoste som kan være tegn på lungebetennelse. Personer som utvikler slike symptomer bør som alltid kontakte lege. Dette gjelder spesielt personer som er risikoutsatt for legionellasykdom.

Forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Legionellasmitte i hjemmet kan forebygges med enkle tiltak. Det viktigste tiltaket er å holdetemperaturen i varmtvannsberederen på minst 70 °C og regelmessig gjennomspyle dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året. I tillegg anbefales regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing. Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør vann tilsatt 0,5 desiliter husholdningsklor for hver 100 liter vann få sirkulere en time gjennom alle vannfylte rør minst én gang per måned. Boblebad med filteranlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved offentlige anlegg.