Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Ny statistikk:

Sykehusinfeksjoner - det du minst ønsker deg av sykehusoppholdet

Om lag 6 % av alle som legges inn på et sykehus eller et sykehjem får infeksjoner som han / hun ikke hadde ved innleggelsen. Det viser tallmaterialet fra vårens prevalensundersøkelse om infeksjoner som oppstår under institusjonsopphold.

Helsetjenesteervervete infeksjoner (også kalt sykehusinfeksjoner eller nosokomiale infeksjoner) er definert som infeksjoner som oppstår minst 48 timer etter innleggelse i en helseinstitusjon. Slike infeksjoner er uheldige komplikasjoner som helsetjenesten prøver å redusere omfanget av.

Fokus og tilbakemelding

Internasjonale studier viser at overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner skaper et fokus på problemet, noe som i seg selv bidrar til å redusere det. I tillegg gir slik overvåking mulighet til å sende tilbakemelding til den enkelte institusjon/avdeling om eventuelle infeksjonsproblemer som ble avdekket ved overvåkingen. Dermed kan institusjonene iverksette målrettede tiltak.

Registreringer to ganger i året   

Siden 2002 har Folkehelseinstituttet drevet med årlige nasjonale prevalensregistreringer av helsetjenesteervervete infeksjoner i sykehus og helseinstitusjoner for eldre. Alle infeksjonene på en utvalgt dag telles, og ut ifra dette beregnes forekomsten. Nå foreligger tallmaterialet fra vårens undersøkelse, som ga en prevalens på 5,9 % i sykehus, og 6,4 % i helseinstitusjoner for eldre. Ut fra dette datagrunnlaget kan man gjøre en rekke analyser: Hvilke typer helsetjeneste infeksjoner er vanligst, hvor i landet er forekomsten størst, og hva slags avdelinger er det mest og minst risikabelt å ligge på? Er problemet økende, og hva kan det komme av at forekomsten om våren ofte er lavere enn forekomsten om høsten? Prevalensundersøkelsene kan antyde svar på spørsmål som dette.

Forsvarlig antibiotikabruk

Nytt av året er registrering av antibiotikabruk på sykehus. Dette gjøres samme dag som tellingen av antall infeksjoner. På denne måten ønsker Folkehelseinstituttet å sette fokus på riktig og forsvarlig antibiotikabruk, noe som er viktig for å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens. En rekke undersøkelser viser at både ukritisk og feil antibiotikabruk fremmer resistensutvikling.