Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Statistikk fra prevalensundersøkelsen vår 2011:

Stabil forekomst av infeksjoner i norske helseinstitusjoner

Omkring én av 17 sykehuspasienter og sykehjemsbeboere hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse første halvår av 2011. Infeksjonsforekomsten er ikke endret fra tidligere år.

En helsetjenesteassosiert infeksjon er en infeksjon som oppstår under eller etter, og som følge av, opphold i en helseinstitusjon. Slike infeksjoner er uheldige komplikasjoner ved behandling, og påfører pasienten unødvendig lidelse. Det medfører også økte kostnader for samfunnet, og det er ønskelig å redusere forekomsten av dem.

Stabil infeksjonsforekomst

Vårens undersøkelse viser at omtrent 6 % av pasientene på sykehus og beboerne på sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon på undersøkelsesdagen. Dette avviker ikke fra tidligere undersøkelser. Undersøkelsene viser også at urinveisinfeksjoner utgjør et betydelig problem i norske helseinstitusjoner.

Kan noe gjøres for å bedre situasjonen?

- For å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner er det viktig at hver enkelt institusjon vurderer egne resultater og behovet for infeksjonsforebyggende tiltak, sier seniorrådgiver Nina Sorknes ved avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet.

Et viktig infeksjonsforebyggende tiltak når det gjelder urinveisinfeksjoner er fokus på riktig og kritisk bruk av urinveiskatetre.

Fortsatt lav deltagelse blant noen

I henhold til lovverket er alle helseinstitusjoner pålagt å overvåke forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Folkehelseinstituttet har siden 2002, på noen utvalgte dager i året, undersøkt hvor mange prosent av pasientene som registreres i undersøkelsen som har en slik infeksjon.

I likhet med tidligere undersøkelser deltok kun 21 % av landets rehabiliteringsinstitusjoner og 40 % av landets sykehjem i vårens prevalensundersøkelse, mens 95 % av landets sykehus var med. Lav deltagelse gir usikre prevalenstall. Det er derfor ønskelig at flere rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre deltar.

Økt fokus på bruk av antibiotika

Studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til utvikling av antibiotikaresistens hos mikrober. En nasjonal målsetting er at forekomsten av antibiotikaresistens i Norge ikke skal øke. I prevalensundersøkelsene kan sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner også registrere bruk av antibiotika. Kun 33 % av sykehusene og 10 % av rehabiliteringsinstitusjonene deltok i den frivillige registreringen av antibiotikabruk i vårens undersøkelse. Vi oppfordrer flere sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner til å delta i prevalensregistreringen av antibiotikabruk, fordi det gir hver enkelt institusjon mulighet til å kontrollere om retningslinjene de har for forskrivning av antibiotika blir fulgt.