Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Sosiale relasjoner og moral påvirker sikker sex

Publisert Oppdatert


Rundt åtte av ti ungdommer er positive til å bruke prevensjon, viser en ny studie ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Unge vil oftere bruke prevensjon når de vet at familie, venner og kjæreste har en positiv holdning til prevensjon. I tillegg er oppfatninger om hva som er riktig eller galt, viktig.


Har du funnet en feil?

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har studert hva det er som påvirker om ungdom er positive eller negative til prevensjon og sikker sex. Slik kunnskap er viktig i arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap og kjønnssykdommer.

Ingri Myklestad, doktorgradsstipendiat ved Divisjon for Psykisk helse, har sammen med Jostein Rise, professor i sosialpsykologi, gjennomført studien. I alt 196 niendeklassinger ved tre Oslo-skoler besvarte i 2001 spørreskjemaer om sin holdning til prevensjon. Om lag åtte av ti ungdommer svarte at det var sannsynlig eller svært sannsynlig at de ville bruke prevensjon ved et eventuelt samleie i løpet av de neste tre månedene.

Nære relasjoner og moral

Om lag 90 prosent av jentene hadde en negativ forestilling av gutter som ikke bruker kondom, for eksempel at ”en typisk gutt som ikke bruker kondom, er ansvarsløs og dum”.

Det som betydde mest for jenter som sa de ville bruke prevensjon, var at de hadde en oppfattning av at mennesker som stod dem nær mente de skulle bruke prevensjon.

Ingri Myklestad psykisk helse.jpg
– Jentene handler i tråd med meninger til foreldre, venner og kjæreste, sier Myklestad (bilde). 

Også rundt 80 prosent av guttene svarte at de mest sannsynlig ville bruke prevensjon ved et eventuelt samleie i løpet av de nærmeste tre månedene. Venner, familie og kjærestes meninger om prevensjon var avgjørende også for guttene. I tillegg var de sterkt påvirket av hva de oppfattet som riktig eller galt.

Sosialt image viktig

I studien svarte imidlertid 7 prosent av jentene og 35 prosent av guttene at de var villige til å ha sex uten kondom i enn gitt situasjon.

Det som skilte jentene i denne gruppen fra flertallet, var at de hadde en positiv forestilling av en typisk gutt som ikke bruker kondom. De tenkte for eksempel at ”en typisk gutt som ikke bruker kondom, er selvsikker”.
– Slike forestillinger eller sosiale image var viktige for jenter som var villige til usikker sex i en gitt situasjon, sier Myklestad.

Den viktigste faktoren for at gutter i en gitt situasjon er villige til usikker sex, er deres moralske normer.
– Gutter som var villige til usikker sex i en gitt situasjon, oppfattet ikke at dette var moralsk galt eller at de ville få dårlig samvittighet, sier Myklestad.

Foreslår tiltak

Myklestad tilrår at tiltak for å forebygge kjønnssykdommer og uønsket graviditet tar hensyn til at både jenter og gutter påvirkes av meningene til sine venner, foreldre og andre som står dem nær. For gutter er i tillegg moralske normer viktig.

Ett tiltak kan for eksempel være at ungdom får kunnskap om hvor mange jevnaldrende som reelt sett har usikker sex, for eksempel presentert som fakta fra undersøkelser. Og at ungdom gjennom gruppediskusjoner kan få kunnskap om jevnaldrenes holdninger til usikker sex.
– Tidligere studier viser at mange ungdommer tror at det er vanlig å ha en positiv holdning til usikker sex. De tror også at flere jevnaldrende er engasjert i risikosex enn det som er tilfelle. Når ungdom forstår at de fleste andre unge på deres alder ikke er positive til usikker sex, så endrer de holdning og blir mer negative til det, sier Myklestad.

Fakta om prevensjonsbruk hos unge

De siste tallene som viser hvor mange ungdommer som bruker prevensjon i Norge, er fra 2001 og 2003.
Ifølge studien fra 2003 (Træen, Hein & Magnus) svarer 66,5 prosent av ungdommene i alderen 18-22 år at de hadde brukt prevensjon ved første samleie (samleiedebut), mens 33,5 prosent ikke hadde brukt prevensjon.

En annen ungdomsundersøkelse ble gjennomført i Sogn og Fjordane i 2001, og viser at 18 prosent av guttene og 15 prosent av jentene ikke brukte prevensjon ved første samleie. 49 prosent av guttene og 28 prosent av jentene oppga å ha brukt kondom ved samleiedebut. I denne undersøkelsen deltok rundt 800 ungdommer i alderen 15-24 år. (Breidablikk og Meland, 2004).